Communicatie en therapietrouw

Goed communiceren met de patiënt is erg belangrijk in het bevorderen van therapietrouw. Onderstaande tips en links helpen hierbij.

Tips om motiverend uitleg te geven tijdens uitgifte

 • Sluit aan op wat de patiënt weet en wil weten, bijvoorbeeld over gebruik, indicatie en (bij)werking.
 • Beperk de informatiedichtheid en structureer de informatie. Gebruik voorbeelden en vergelijkingen en observeer de luisteraar. Ziet u zorgen, begrip?
 • Herhaal de kernpunten, en stel een controlevraag. Leg uit waarom u een controlevraag stelt: “Ik heb u heel veel, misschien te veel, verteld. Omdat ik het belangrijk vind dat u de belangrijkste zaken heeft onthouden, wil ik dat samen met u checken."
 • Pas de uitleg aan aan het begripsniveau, de kennis en de behoefte van de patiënt.
 • Gebruik schriftelijke/visuele ondersteuning, bijvoorbeeld van Apotheek.nl.
 • Kondig aan wanneer er een tweede of vervolguitgifte (afspraak) volgt en geef aan wat de patiënt hierbij kan verwachten.

Tips voor gesprek met mogelijk therapie-ontrouwe patiënt

 • Begin, na de introductie, met een relatief eenvoudige vraag waar de patiënt het antwoord op zou moeten weten. Creëer een open sfeer: probeer niet veroordelend te zijn, maar uitnodigend en behulpzaam.
 • Stel open vragen om zo problemen en belemmeringen te achterhalen.
 • Probeer te achterhalen:
  • wat de patiënt verwacht van de medicatie en of de patiënt het er wel mee eens is dat hij medicatie krijgt;
  • welke zorgen en vragen de patiënt heeft;
  • of de patiënt merkt dat het geneesmiddel werkt en hoe hij dat merkt;
  • of het de patiënt lukt het innemen van de medicatie in te passen in de dagelijkse bezigheden;
  • hoe vaak het voorkomt dat hij het middel vergeet in te nemen;
  • wat de patiënt doet als hij het middel vergeet in te nemen;
  • wat voor de patiënt een reden kan zijn om te stoppen met het geneesmiddel.
 • Probeer bij problemen of onduidelijkheden niet direct met oplossingen en antwoorden te komen. Ziet de patiënt een probleem, heeft hij zelf een oplossing bedacht? Probeer u te verplaatsen in de patiënt.
 • Vraag door. Dat kan soms simpel door een kernwoord uit de opmerking van de patiënt te herhalen: “Medicijnen zijn allemaal troep.” “Troep?"

Wilt u weten welke verwachtingen en zorgen uw patiënt precies heeft? Dit brengt u in beeld met de ‘Beliefs About Medicines Questionnaire’ (BMQ). Voor juist gebruik van de vragenlijst raden we u aan contact op te nemen met de auteur dhr. prof. dr. M.L. Bouvy of met mw. dr. E.S. Koster, beiden via .

Communicatietraining therapietrouw

De KNMP biedt regionale nascholing aan voor patiëntgerichte communicatie. De training is gericht op het geven van simpele adviezen die het medicatiegebruik van patiënten kan verbeteren. Apothekers die, in team- of groepsverband, aan een nascholing willen deelnemen, kunnen een lijst sturen met knelpunten waar ze in gesprekken met patiënten tegenaan lopen. Deze komen dan aan bod tijdens de 3 uur durende interactieve workshop. De groepsgrootte is circa 15 personen, de indicatiekosten zijn € 700,- per dagdeel. Trainer is Lucie Douwes Dekker.

Wilt u een training volgen? Neem dan contact op via .

Communicatietechnieken bij verschillende therapietrouwbarrières

Linn heeft een communicatietypologie beschreven voor het bespreken van therapietrouwbarrières. Hierin wordt aangegeven welke specifieke communicatietechniek kan worden ingezet bij de verschillende barrières.

Naar het artikel 'Een communicatietypologie voor het bespreken van therapietrouwbarrières'

Contact

Nicolette van Horssen

(070) 373 71 31 n.van.horssen@knmp.nl