Visie- en achtergronddocument Kwetsbare Groepen

Onder invloed van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen verandert het zorgveld; het aantal kwetsbare patiënten stijgt. In twee documenten worden deze veranderingen en de zorgverlening van de openbaar apotheker aan kwetsbare patiënten geschetst.

De documenten zijn gepubliceerd in oktober 2016.

Visiedocument Kwetsbare Groepen

Het visiedocument Kwetsbare Groepen geeft antwoord op de vraag op welke manier de zorgverlening van een openbaar apotheker aansluit bij de zorgbehoefte, wens en kennisbehoefte van een kwetsbare patiënt.

(PDF 78.4 KB)

Download

Achtergronddocument Kwetsbare Groepen

Het achtergronddocument Kwetsbare Groepen bevat een schets van maatschappelijke ontwikkelingen, kwetsbare groepen en een factsheet.

(PDF 149.4 KB)

Download

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl