Regionale apothekersorganisaties

Er zijn zo'n 50 regionale apothekersorganisaties verspreid over het land. Er is sprake van een landelijke dekking. Bijna alle openbare apotheken nemen deel aan een regionale groep. Het uitgangspunt van deze regionale samenwerking is bijdragen aan een goede, efficiënte en toekomstbestendige gezondheidszorg.

De apothekersorganisaties vormen regionaal aanspreekpunt, gesprekspartner en zorginhoudelijke partner voor alle andere partijen actief in de zorg.

Kennis delen en contact

De apothekersorganisaties geven aan veel behoefte te hebben aan kennis delen en contact. Daarom is er een online community 'Regionale samenwerking' opgericht, waar de deelnemers vooral onderling ervaringen uitwisselen. Binnen een regiogroep maken de apothekers veel gebruik van de beveiligde zorg-app Siilo. Bent u actief in een regionale apothekersorganisatie en wilt u ook gebruikmaken van de online community of Siilo? Dan kunt u contact opnemen met Rolf Latour.

Netwerkdagen

De KNMP organiseert sinds 2019 netwerkdagen voor regionale apothekersorganisaties. De belangrijkste conclusie van de eerste netwerkdagen was: vaker afspreken om te leren van elkaars kennis en ervaring. Alle (besturen van) regionale groepen worden voor de netwerkdagen uitgenodigd. 

Netwerkdag 30 maart 2021

Op dinsdag 30 maart 2021 vond de eerste online netwerkdag plaats. Onder leiding van KNMP-voorzitter Aris Prins zijn de deelnemers bijgepraat en vooral zijn twee voorzitters van regionale apothekersorganisaties aan het woord gelaten.

Naar de video van de netwerkdag van 30 maart 2021 (achter inlog) Bekijk ook de Powerpoint-presentatie (achter inlog)

Na een inleiding door de voorzitter vertelde Anneke Geusgens (beleidsmedewerker KNMP) over de ophanden zijnde opleiding tot kaderapotheker en is informatie gedeeld over de VIPP farmacie. Vervolgens nam Erik Mijnhardt de deelnemers mee in het verhaal van de Twentse Apothekers Organisatie (TAO-UA). Clasineke Groenendijk vertelde over de Coöperatie apotheken Utrecht (CAU) en hun samenwerking binnen het Utrechtse zorgnetwerk. In deze twee regio’s hebben apothekers zich goed georganiseerd en werken ze actief samen met andere zorgprofessionals en instellingen.

Contactgegevens apothekersorganisaties

De KNMP heeft een overzicht van contactgegevens van alle apothekersorganisaties. Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd. Als u meer specifieke contactgegevens nodig heeft, kunt u deze opvragen bij Rolf Latour. 

Download het overzicht

Contact

Regiocoördinatie
Rolf Latour

06 51 18 91 82 r.latour@knmp.nl