Regionale apothekersorganisaties

Er zijn zo'n 50 regionale apothekersorganisaties verspreid over het land. Er is sprake van een landelijke dekking. Bijna alle openbare apotheken nemen deel aan een regionale groep. Het uitgangspunt van deze regionale samenwerking is bijdragen aan een goede, efficiënte en toekomstbestendige gezondheidszorg.

De apothekersorganisaties vormen regionaal aanspreekpunt, gesprekspartner en zorginhoudelijke partner voor alle andere partijen actief in de zorg.

Kennis delen en contact

De apothekersorganisaties geven aan veel behoefte te hebben aan kennis delen en contact. Daarom is er een online community 'Regionale samenwerking' opgericht, waar de deelnemers vooral onderling ervaringen uitwisselen. Binnen een regiogroep maken de apothekers veel gebruik van de beveiligde zorg-app Siilo. Bent u actief in een regionale apothekersorganisatie en wilt u ook gebruikmaken van de online community of Siilo? Dan kunt u contact opnemen met Rolf Latour.

Netwerkdagen

De KNMP organiseert sinds 2019 netwerkdagen voor regionale apothekersorganisaties. De belangrijkste conclusie van de eerste netwerkdagen was: vaker afspreken om te leren van elkaars kennis en ervaring. Alle (besturen van) regionale groepen worden voor de netwerkdagen uitgenodigd. 

Netwerkdag 15 september 2021

Tijdens de netwerkdag op 15 september 2021 kwamen rollen en verwachtingen bij de verdere regionalisering binnen de gezondheidszorg aan de orde. In dat kader werd ook de opzet van het KNMP-programma Regionalisering toegelicht.

Na presentaties over enkele actuele onderwerpen, zoals VIPP Farmacie, de opleiding tot kaderapotheker, de ondersteuning voor ROAZ coördinatoren en de bestuurderstraining, volgde een toelichting op het KNMP-programma Regionalisering. De bijeenkomst werd afgesloten met een paneldiscussie.

Naar de video van de netwerkdag van 15 september 2021 (achter inlog) Bekijk ook de Powerpoint-presentatie (achter inlog)

Netwerkdag 30 maart 2021

Op dinsdag 30 maart 2021 vond de eerste online netwerkdag plaats. Onder leiding van KNMP-voorzitter Aris Prins zijn de deelnemers bijgepraat en vooral zijn twee voorzitters van regionale apothekersorganisaties aan het woord gelaten.

Naar de video van de netwerkdag van 30 maart 2021 (achter inlog) Bekijk ook de Powerpoint-presentatie (achter inlog)

Contactgegevens apothekersorganisaties

De KNMP heeft een overzicht van contactgegevens van alle apothekersorganisaties. Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd. Als u meer specifieke contactgegevens nodig heeft, kunt u deze opvragen bij Rolf Latour. 

Download het overzicht

Contact

Regiocoördinatie
Rolf Latour

06 51 18 91 82 r.latour@knmp.nl