Regionale apothekersgroepen

Er zijn zo'n 50 regionale apothekersgroepen verspreid over het land. Er is sprake van een landelijke dekking. Bijna alle openbare apotheken nemen deel aan een regionale groep. Het uitgangspunt van deze regionale samenwerking is bijdragen aan een goede, efficiënte en toekomstbestendige gezondheidszorg.

De regionale groepen zijn aanspreekpunt namens de regionale farmacie en nemen deel aan regionale overlegstructuren. De groepen variëren in grootte van 12 tot 128 apotheken.

Kennisdelen en contact

De apothekersgroepen gaven aan veel behoefte te hebben aan kennisdelen en contact. Daarom is er een online community 'Regionale samenwerking' opgericht, waar de groepen vooral onderling ervaringen uitwisselen. Binnen een regiogroep maken de apothekers veel gebruik van de beveiligde zorg-app Siilo. Bent u actief in een regionale apothekersgroep en wilt u ook gebruikmaken van de online community of Siilo? Dan kunt u contact opnemen met Rolf Latour.

Netwerkdagen

De KNMP organiseert netwerkdagen voor regionale apothekersgroepen. Daarmee is in 2019 een start gemaakt met bijeenkomsten in februari, juni en oktober. De belangrijkste conclusie was vaker afspreken om te leren van elkaars kennis en ervaring. Alle (besturen van) regionale groepen worden voor de netwerkendagen uitgenodigd. 

Contactgegevens apothekersgroepen

De KNMP heeft een overzicht van contactgegevens van alle apothekersgroepen. Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd. Als u meer specifieke contactgegevens nodig heeft, kunt u deze opvragen bij Rolf Latour. 

Download het overzicht

Contact

Regiocoördinatie
Rolf Latour

06 51 18 91 82 r.latour@knmp.nl