LESA’s (Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak)

LESA’s (Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak) zijn landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn. Een LESA beoogt dat de betrokken zorgverleners optimale zorg bieden op het juiste moment, afgestemd op de behoefte van de patiënt, waarbij de continuïteit in de zorg gewaarborgd is.

Een LESA wordt ontwikkeld door een werkgroep van deskundige vertegenwoordigers namens de betrokken beroepsgroepen. De LESA geeft voor het betreffende onderwerp suggesties voor regionaal overleg tussen de zorgverleners. Aan de hand van deze suggesties kunnen de betrokkenen werkafspraken formuleren die voor de patiënt leiden tot herkenbaar, eenduidig beleid en continuïteit in de zorg.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl