LESA Chronische medicatie bij astma/COPD en diabetes mellitus type 2

Deze LESA biedt handvatten voor optimale begeleiding van patiënten met astma of COPD met chronisch geneesmiddelengebruik. De LESA bevordert de samenwerking tussen apothekers en huisartsen en geeft aanbevelingen om de chronische medicatie voor de betrokken patiënt efficiënt te organiseren.

Bekijk ook de bijbehorende checklists.

LESA Chronische medicatie bij astma/COPD en diabetes mellitus type 2, met beide checklists

(PDF 662.3 KB)

Download

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl