LESA Antistolling - met bijbehorend Kennisdocument

Deze LESA beschrijft de taken van huisarts, apotheker, trombosedienstarts en tandarts begeleiding van patiënten die worden behandeld met een antistollingsmiddel.

Verder geeft deze LESA aanbevelingen voor het maken van werkafspraken over taken en verantwoordelijkheden bij patiënten die een antistollingsmiddel gebruiken.

LESA Antistolling inclusief het Kennisdocument Antistolling

(PDF 748.1 KB)

Download

LESA Antistolling - Checklist Apotheker

(PDF 177.3 KB)

Download

LESA Antistolling - Checklist Trombosedienstartsen

(PDF 181.1 KB)

Download

LESA Antistolling - Checklist Tandarts

(PDF 158.8 KB)

Download

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl