Leidraad begeleide introductie NOAC's

Op 9 november 2012 verscheen de 'Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen (NOAC's)’. Aanleiding voor het opstellen van de Leidraad is dat de NOAC's per 1 december 2012 ook worden vergoed voor de behandeling bij atriumfibrilleren (preventie van CVA en systemische embolie).

Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen

Via deze link gaat u naar de website van de Orde van Medisch Specialisten. De leidraad treft u daar onder aan de pagina.

Open link

Centrale rol apothekers

Voor het afleveren van de NOAC’s zijn op pagina 45 organisatorische adviezen opgenomen hoe te handelen met een voorschrift voor een NOAC. De opstellers van de leidraad zijn van oordeel dat apothekers hierin een centrale rol spelen.

Ervaring opdoen

Er is nog weinig ervaring in de praktijk met het gebruik van NOAC's. In de Leidraad staan adviezen en aanbevelingen hoe u op verantwoorde wijze in de praktijk ervaring kunt opdoen met NOAC's. Er is aandacht voor medisch-inhoudelijke aspecten en het kostenaspect.

De volgende onderwerpen komen in de Leidraad aan bod:

  • Laboratoriumtesten
  • Indicatiestelling. Hier is informatie te vinden over bij welke patiënten wel een NOAC en bij welke patiënten juist geen NOAC kan worden voorgeschreven.
  • Beleid rondom ingrepen. Informatie over hoe te handelen bij patiënten die een NOAC gebruiken en een (semi) acute operatie moeten ondergaan.
  • Calamiteiten. Informatie over hoe te handelen bij NOAC-geassocieerde bloedingen.
  • Organisatorische aspecten rondom voorschrijven en farmacoptherapeutische aspecten en aanbevelingen. Hier is terug te vinden welke informatie tijdens de eerste en tweede uitgifte moet worden gegeven. Daarnaast is er aandacht voor het switchen van een VKA naar een NOAC.

  De leidraad is op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opgesteld door een werkgroep waarin onder andere de KNMP zitting had.

    Contact

    Helpdesk GIC
    Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

    (070) 373 73 77 gic@knmp.nl