Innovatief project: Excelleren in efficiënt en doelmatig werken

Apotheek IJsselmuiden excelleert in doelmatigheid. Door de goede verstandhouding met de huisartsen in de regio en een gekoppeld informatiesystemen is het mogelijk om te werken met actuele en gedeelde patiëntgegevens, een uitgebreid elektronisch formularium, een actueel contra-indicatie bestand en een proactieve herhaalservice.

De gemiddelde geneesmiddelenkosten van patiënten van Apotheek IJsselmuiden liggen ongeveer 25 procent onder het landelijk gemiddelde. Ook de therapietrouw van patiënten voor geneesmiddelengroepen die chronisch worden gebruikt is hoog.

De communicatie tussen huisartsen en apotheek gaat hoofdzakelijk via interne elektronische berichten. De apotheker zet herhaalrecepten ter elektronische ondertekening klaar. Alle wijzigingen en informatie over deze recepten worden elektronisch uitgewisseld. Dit scheelt tijd en bovendien wordt de kans op overschrijffouten verminderd.

Werkwijze Excelleren in efficiënt en doelmatig werken

Download

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl