Brochure: Apotheker en gemeente

De KNMP-brochure 'De apotheker en de gemeente' informeert over decentralisatie in de zorg. Een aantal apothekers brengt in de brochure de mogelijkheden van decentralisatie in kaart.

Per 1 januari 2015 is de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een feit. Met deze wet decentraliseert de zorg en is de gemeente een nieuw en belangrijk aanspreekpunt voor de zorg in de buurt. Deze veranderingen geven u de mogelijkheid om te laten zien wat u te bieden heeft. U kunt meehelpen de zorg in de buurt voor de toekomst in te vullen.

Dit verandert er

Het doel van de Wmo 2015 is dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving, met ondersteuning van de gemeente. Voor uw dagelijkse praktijk betekent dit dat patiënten daardoor de apotheek langer blijven bezoeken. Ook krijgt het apotheekteam te maken met meer patiënten die meervoudige, complexe aandoeningen hebben. Bovendien heeft u er een gesprekspartner bij. De gemeente en de zorgverzekeraar moeten samenwerken op bepaalde vlakken van de zorginkoop. De inkoop van farmaceutische patiëntenzorg blijft de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars.

Bestellen

Als KNMP-lid kunt u 2 printversies van de brochure 'Apotheker en gemeente' bestellen via de KNMP-toolkit Publieksinformatie.

Naar het bestelformulier

Brochure: Apotheker en gemeente

(PDF 761.9 KB)

Download

Kwaliteitsrapport Apotheker in de wijk (september 2014)

Dit rapport beschrijft de kwaliteit van zorg van de openbaar apotheker en van zijn maatschappelijke functie in de wijk. De publicatie is interessant voor stakeholders van de KNMP.

(PDF 3.6 MB)

Download

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl