Samenwerking

De KNMP gelooft in de kracht van samenwerking in de eerste- en tweedelijnszorg en in het versterken van elkaars kerntaken en vaardigheden met als visie complementair te zijn aan elkaar. Dit onderdeel van de website gaat over multidisciplinaire samenwerking, gericht op verschillende doelgroepen en thema’s binnen de eerste- en tweedelijn.

Onderwerpen binnen Samenwerking

Landelijke Standaard Keten Antistolling 2.0 (LSKA)

Antistollingsmedicatie is risicovol. Deze risico’s worden versterkt door gebrek aan samenhang in de keten van zorg voor antistolling.

Lees verder

LESA’s (Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak)

LESA’s (Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak) zijn landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn.

Lees verder

Regionale apothekersorganisaties

Er zijn zo'n 50 regionale apothekersorganisaties verspreid over het land. Er is sprake van een landelijke dekking. Bijna alle openbare apotheken nemen deel aan een regionale groep. Het uitgangspunt van deze regionale samenwerking is bijdragen aan een goede, efficiënte en toekomstbestendige gezondheidszorg.

Lees verder

Siilo

Het KNMP-ledennetwerk op de beveiligde zorg-app Siilo bevordert intercollegiaal overleg binnen de zorgketen en dient om de leden snel en actueel op de hoogte te houden van urgente zaken. Apothekers kunnen na registratie met ID en BIG-nummer contact leggen met artsen en andere BIG-geregistreerde zorgprofessionals.

Lees verder

Veilige principes als handvatten voor samenwerkingsafspraken

Het verbeteren van medicatieveiligheid in de care vraagt om samenwerking van alle schakels in de keten: apotheker, cliënt, arts, zorgmedewerker en zorgorganisatie. De ‘Veilige principes verder in praktijk’ beschrijft wie waar in de care verantwoordelijk voor is en ondersteunt u en andere partijen om afspraken te maken over een veilig medicatieproces.

Lees verder