Samenwerking

De KNMP gelooft in de kracht van samenwerking in de eerste- en tweedelijnszorg en in het versterken van elkaars kerntaken en vaardigheden met als visie complementair te zijn aan elkaar. Dit onderdeel van de website gaat over multidisciplinaire samenwerking, gericht op verschillende doelgroepen en thema’s binnen de eerste- en tweedelijn.

Onderwerpen binnen Samenwerking

Apotheker en gemeente

Per 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een feit. Met deze wet decentraliseert de zorg en is de gemeente een nieuw en belangrijk aanspreekpunt voor de zorg in de buurt. Deze veranderingen geven u de mogelijkheid om te laten zien wat u te bieden heeft. U kunt meehelpen de zorg in de buurt voor de toekomst in te vullen.

Lees verder

Brochure: 'Veilige principes in de medicatieketen - Verpleging, verzorging, thuiszorg'

Om de veiligheid en kwaliteit van het medicatieproces in de Care-sector te verbeteren, is het Platform Medicatieveiligheid Care opgericht en zijn er veilige principes ontwikkeld.

Lees verder

Innovatief project: Excelleren in efficiënt en doelmatig werken

Apotheek IJsselmuiden excelleert in doelmatigheid. Door de goede verstandhouding met de huisartsen in de regio en een gekoppeld informatiesystemen is het mogelijk om te werken met actuele en gedeelde patiëntgegevens, een uitgebreid elektronisch formularium, een actueel contra-indicatie bestand en een proactieve herhaalservice.

Lees verder

Landelijke Standaard Keten Antistolling 2.0 (LSKA)

Antistollingsmedicatie is risicovol. Deze risico’s worden versterkt door gebrek aan samenhang in de keten van zorg voor antistolling.

Lees verder

Leidraad begeleide introductie NOAC's

Op 9 november 2012 verscheen de 'Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen (NOAC's)’. Aanleiding voor het opstellen van de Leidraad is dat de NOAC's per 1 december 2012 ook worden vergoed voor de behandeling bij atriumfibrilleren (preventie van CVA en systemische embolie).

Lees verder

LESA’s (Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak)

LESA’s (Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak) zijn landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn.

Lees verder