Bestelformulier patiënteninformatie KNMP

Vink hieronder aan wat u wilt bestellen. Folders en flyers ontvangt u per 25 stuks en posters per 2 stuks in A3-formaat, tenzij anders vermeld.

De materialen worden aangeboden tegen kostprijs, inclusief verzendkosten. KNMP-leden ontvangen een korting van 30%.

Apotheek.nl
Boosheid aan de balie
Eerste uitgifte (De eerste keer)
Finger Tip Unit (FTU)
Laaggeletterdheid
Medicijnen in het buitenland
Oudere geneesmiddelgebruikers
Over de apotheek
Prijzen en vergoedingen
Vitamine D en sterke botten
Medicijnafval
Akkoordverklaring Algemene Voorwaarden