Bestelformulier patiënteninformatie KNMP

Vink hieronder aan wat u wilt bestellen. Folders en flyers ontvangt u per 25 stuks en posters per 2 stuks in A3-formaat, tenzij anders vermeld.

De materialen worden aangeboden tegen kostprijs, inclusief verzendkosten. KNMP-leden ontvangen een korting van 30%.

Campagne over vitamine D en sterke botten
Prijzen en vergoedingen
Eerste uitgifte (De eerste keer)
Over de apotheek
Laaggeletterdheid
Diversen
Akkoordverklaring Algemene Voorwaarden