Het Sterkebottenboekje

De KNMP viert dit jaar haar 175e jubileum. In dit kader startte op 30 januari een landelijke publiekscampagne over sterke botten. Met daarin bijzondere aandacht voor de rol van vitamine D. Apothekers delen een gratis informatieboekje uit: Het Sterkebottenboekje.

Assistent met boekjePatiënten kunnen een vragenlijst doorlopen via www.apotheek.nl/vitamineD. Hieruit blijkt of zij tot een risicogroep behoren voor vitamine D-deficiëntie. Zo ja: dan krijgen zij een code. Met deze code kunnen apothekers en apotheekteams het Sterkebottenboekje aan de patiënt meegeven.

Het is mogelijk boekjes bij te bestellen via onderstaande link.

Bestel het Sterkebottenboekje via het formulier