Tips verwerken actueel medicatieoverzicht

Hoe verwerkt u een actueel medicatieoverzicht (MO)? Wij hebben 9 tips voor u op een rij gezet.
  1. Check of de medicatie die als permanent of chronisch in het profiel of medicatiedossier staat, nog gebruikt wordt.
  2. Check de status van risico-middelen die langer dan 6 maanden geleden zijn afgeleverd en waarvan de gebruiksduur niet uit te rekenen is, maar die nog wel chronisch bewaakt moeten worden. Het gaat om middelen als insuline, antitrombose-middelen, mirena, astma aerosolen. Geef deze middelen een 'chronisch' of 'permanent bewaken'-status, zodat ze in het AMO opgenomen worden.
  3. Voer middelen die door een ander zijn afgeleverd ook in uw dossier in zodat het compleet blijft. U kunt dit doen door dit middel als  'waarneem' of  'elders afgeleverde' regel op te nemen.
  4. Standaard omvat een MO een periode van 6 maanden van daadwerkelijk afgeleverde en als permanent/chronisch ingevoerde medicatie.
  5. Verifieer of reeds ingevoerde contra-indicaties en allergieën actueel of tijdelijk van aard zijn door een einddatum in te voeren.
  6. Verifieer zo veel mogelijk het gebruik van zelfzorgmiddelen met uw patiënt. U kunt dat aangeven door als bron handverkoop in te voeren.
  7. Leg reden van wijzigen en staken vast. Dit is essentieel zodat eerder gewijzigde of gestaakte medicatie niet hernieuwd wordt voorgeschreven.
  8. Pas op met vrije tekst in een doseercode. Controleer of deze op een MO afgedrukt worden.
  9. Verifieer het MO met de patiënt en geef dit aan op het formulier.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl