Poster: Uw eigen medicatieoverzicht

Uw patiënten kunnen hun eigen medicatieoverzicht opvragen in uw apotheek. Wijs uw patiënten op deze mogelijkheid en op het nut ervan via deze poster 'Uw eigen medicatieoverzicht' die u in uw apotheek kunt ophangen.

Patiënten treffen de onderstaande tips over het medicatieoverzicht op de poster:

  1. 'Haal uw actuele medicatieoverzicht bij uw apotheker'
  2. 'Neem uw medicatieoverzicht mee naar het ziekenhuis'
  3. 'Wees openhartig en vertel over uw medicijnen en allergieën'
  4. 'Geef uw zorgverleners inzage in uw medicatieoverzicht'
  5. 'Vraag een nieuw medicatieoverzicht bij ontslag, voor u en uw apotheker'
  6. 'Zorg dat u altijd uw actuele medicatieoverzicht bij u heeft'

Bestellen

De folder 'Uw eigen medicatieoverzicht' is onderdeel van de KNMP-toolkit Publieksinformatie. Als KNMP-lid kunt u de materialen uit de toolkit kosteloos bestellen.

Naar het bestelformulier

De posters komen per 2 stuks.

Poster: Uw eigen medicatieoverzicht

(PDF 921.1 KB)

Download

Contact

Afdeling Communicatie

(070) 373 72 70 communicatie@knmp.nl