URS: Medicatieoverzicht 2.0

Samen met gebruikers, leveranciers en de betrokken veldpartijen werkte de KNMP aan de gebruikerseisen voor het verbeterde Medicatieoverzicht 2.0. In februari 2013 is het definitieve Medicatieoverzicht 2.0 naar de (Z)AIS leveranciers verzonden met het verzoek deze mee te nemen in de ontwikkelagenda.

Van versie 1 naar versie 2

De belangrijkste verandering in het nieuwe medicatieoverzicht is dat is overgestapt van logistieke informatie (versie 1.0) naar de weergave van therapeutische informatie (versie 2.0). Hierdoor is er een zichtbaar onderscheid tussen de ‘medicatieafspraak’ van de voorschrijver met de patiënt over het gebruik en de verstrekking van het geneesmiddel door de apotheek. Dit maakt het medicatieoverzicht 2.0 ook beter geschikt voor gebruik bij ontslag uit het ziekenhuis. Het uiteindelijke doel is een medicatieoverzicht met alleen therapeutische informatie.

Graag vragen wij u het nieuwe medicatieoverzicht en het belang ervan onder de aandacht van uw leverancier te brengen. Het is aan uw (Z)AIS leverancier om dit goed en eenvoudig uit uw apotheeksysteem te krijgen.

Medicatieoverzicht 2.0 - URS

(PDF 504.8 KB)

Download

Aanbevolen werkwijze bij het gebruik van het Medicatieoverzicht 2.0 en recept bij ontslag

(PDF 207.9 KB)

Download

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl