LESA Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn

Deze Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) helpt u om met andere eerstelijnszorgverleners zo goed mogelijk een actueel medicatieoverzicht van uw patiënt te realiseren. Een actueel medicatieoverzicht vraagt om afspraken tussen zorgverleners. Bovendien zijn financiële middelen, tijd, inzet en ICT-ondersteuning belangrijke randvoorwaarden om gegevensuitwisseling te optimaliseren.

Over deze LESA

  • De LESA - Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn is het resultaat van overleg tussen diverse zorgverleners in de eerste lijn die baat hebben bij en bijdragen aan actuele informatie over medicatie en medicatiegerelateerde patiëntgegevens.
  • De LESA geeft het kader waarbinnen lokaal werkafspraken kunnen worden gemaakt om de beschikbaarheid van een actueel medicatieoverzicht te bevorderen.
  • Deze LESA is een van de instrumenten voor het invoeren van de conceptrichtlijn Overdracht van medicatiegegevens die is opgesteld op initiatief van het ministerie van VWS en de IGJ in samenwerking met organisaties in de zorg.
  • Een sluitende en veilige elektronische communicatie tussen de zorgverleners vergemakkelijkt het uitvoeren van de aanbevelingen uit de LESA.

LESA - Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn

(PDF 261.7 KB)

Download

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl