Medicatieoverzicht

Het medicatieoverzicht is de registratie per patiënt van alle geneesmiddelen (al dan niet op recept) en relevante gegevens over het gebruik daarvan.

Onderwerpen binnen Medicatieoverzicht

Flyer: Uw eigen medicatieoverzicht

Uw patiënten kunnen hun eigen medicatieoverzicht opvragen in uw apotheek. Informeer uw patiënten op deze mogelijkheid en op het nut ervan via deze flyer 'Uw eigen medicatieoverzicht' die u in uw apotheek kunt meegeven.

Lees verder

Poster: Uw eigen medicatieoverzicht

Uw patiënten kunnen hun eigen medicatieoverzicht opvragen in uw apotheek. Wijs uw patiënten op deze mogelijkheid en op het nut ervan via deze poster 'Uw eigen medicatieoverzicht' die u in uw apotheek kunt ophangen.

Lees verder

LESA Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn

Deze Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) helpt u om met andere eerstelijnszorgverleners zo goed mogelijk een actueel medicatieoverzicht van uw patiënt te realiseren. Een actueel medicatieoverzicht vraagt om afspraken tussen zorgverleners. Bovendien zijn financiële middelen, tijd, inzet en ICT-ondersteuning belangrijke randvoorwaarden om gegevensuitwisseling te optimaliseren.

Lees verder

Tips verwerken actueel medicatieoverzicht

Hoe verwerkt u een actueel medicatieoverzicht (MO)? Wij hebben 9 tips voor u op een rij gezet.

Lees verder

URS: Medicatieoverzicht 2.0

Samen met gebruikers, leveranciers en de betrokken veldpartijen werkte de KNMP aan de gebruikerseisen voor het verbeterde Medicatieoverzicht 2.0. In februari 2013 is het definitieve Medicatieoverzicht 2.0 naar de (Z)AIS leveranciers verzonden met het verzoek deze mee te nemen in de ontwikkelagenda.

Lees verder