Brochure: Medicatieoverdracht

Deze brochure gaat over verschillende overdrachtssituaties: van intake van nieuwe patiënten tot begeleiding van bestaande patiënten en van ziekenhuisopname tot ontslag. Het document biedt ondersteuning voor begeleiding van elke fase van medicatieoverdracht.

Brochure - Overdracht medicatiegegevens

(PDF 3.8 MB)

Download