Medicatieoverdracht

Medicatieoverdracht is een kritiek moment in de zorg. Daar lopen patiënten het risico op patiëntschade of ziekenhuisopname. Dit risico moet worden uitgesloten. De KNMP ondersteunt u met onderstaande middelen in het uitvoeren van een goede medicatieoverdracht.

Onderwerpen binnen Medicatieoverdracht

Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten

De herziene versie van de richtlijn 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten' is in november 2019 geautoriseerd. Het doel van deze richtlijn is het overdragen van medicatiegegevens in het netwerk van de patiënt, zodat voorschrijvers, apothekers, en toedieners op het moment van voorschrijven, ter hand stellen en toedienen binnen de keten continuïteit van zorg kunnen leveren en een verantwoorde risico-inschatting kunnen maken ten behoeve van veilige medische en farmaceutische zorg.

Lees verder

Webinar Medicatieoverdracht

De nieuwe multidisciplinaire richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten is in 2019 aangeboden aan het Zorginstituut. Benieuwd wat de belangrijkste veranderingen zijn ten opzichte van de richtlijn uit 2008? En wat dat voor de zorgverlening en de bedrijfsvoering van uw apotheek betekent? Bekijk dan de webinar Medicatieoverdracht.

Lees verder

Vragen en antwoorden over medicatieoverdracht

Bekijk hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen over medicatieoverdracht. Laatste update: 2 februari 2021, 09.00 uur.

Lees verder