Medicatieoverdracht

Medicatieoverdracht is een kritiek moment in de zorg. Daar lopen patiënten het risico op patiëntschade of ziekenhuisopname. Dit risico moet worden uitgesloten. De KNMP ondersteunt u met onderstaande middelen in het uitvoeren van een goede medicatieoverdracht.

Onderwerpen binnen Medicatieoverdracht

Brochure: Medicatieoverdracht

Deze brochure gaat over verschillende overdrachtssituaties: van intake van nieuwe patiënten tot begeleiding van bestaande patiënten en van ziekenhuisopname tot ontslag. Het document biedt ondersteuning voor begeleiding van elke fase van medicatieoverdracht.

Lees verder

LESA Medicatieveiligheid bij ontslag uit het ziekenhuis

Het NHG en de KNMP willen met deze LESA overeenstemming bereiken over de taakverdeling tussen huisarts en apotheker bij de medicatieoverdracht na ontslag uit het ziekenhuis.

Lees verder

Medicatieoverzicht

Het medicatieoverzicht is de registratie per patiënt van alle geneesmiddelen (al dan niet op recept) en relevante gegevens over het gebruik daarvan.

Lees verder