Handleiding Zorgregistratiesysteem

Met het ZRS legt u de afhandeling van een medicatiebewakingsignaal vast en de verleende farmaceutische patiëntenzorg die niet verbonden is aan de aflevering van een geneesmiddel.

Zorgregistratie

Zorgregistratie bevordert de continuïteit in de zorgverlening aan de patiënt. Verder zorg zorgregistratie voor:

  • inzicht in de relatie van de patiënt met zijn medicatie;
  • een efficiënte overdracht van gegevens binnen de apotheek;
  • de mogelijkheid aantoonbaar te maken wat de apotheek doet aan FPZ.

Koppeling met medicatiebewaking

De adviestekst van de G-Standaard en de bijbehorende ZRS-items zijn gekoppeld. Dit vergemakkelijkt het vastleggen van de afhandeling van het medicatiebewakingsignaal. Door de koppeling kan bij het betreffende medicatiebewakingsignaal direct de bijbehorende ZRS afhandeling worden getoond en vastgelegd. De koppeling tussen medicatiebewaking en ZRS is in ontwikkeling. Inmiddels zijn veel medicatiebewakingsteksten voorzien van een ZRS-koppeling: een groot deel van de interacties, een deel van de contra-indicaties, de doseringsmeldingen, de dubbelmedicatiesignalen, de uitgiftesignalen en een deel van de bijzondere kenmerken. Download hieronder de handleidingen.

Handleiding Zorgregistratiesysteem

(DOC 126.0 KB)

Download

ZRS in Aposys - productbeschrijving voor de apotheek

(PDF 726.0 KB)

Download

Handleiding MB-ZRS ten behoeve van registratie van 3 kwaliteitsindicatoren

(DOCX 493.4 KB)

Download

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl