Handleiding Zorg Registratie Systeem

Met het Zorg Registratie Systeem (ZRS) legt u de afhandeling van een medicatiebewakingsignaal vast en de verleende farmaceutische patiëntenzorg die niet verbonden is aan de aflevering van een geneesmiddel.

Zorgregistratie

Zorgregistratie bevordert de continuïteit in de zorgverlening aan de patiënt. Verder zorgt zorgregistratie voor:

  • inzicht in de relatie van de patiënt met zijn medicatie;
  • een efficiënte overdracht van gegevens binnen de apotheek;
  • de mogelijkheid aantoonbaar te maken wat de apotheek doet aan FPZ.

Koppeling met medicatiebewaking

De adviestekst van de G-Standaard en de bijbehorende ZRS-items zijn gekoppeld. Dit vergemakkelijkt het vastleggen van de afhandeling van het medicatiebewakingsignaal. Door de koppeling kan bij het betreffende medicatiebewakingsignaal direct de bijbehorende ZRS-afhandeling worden getoond en vastgelegd. Veel medicatiebewakingsteksten zijn voorzien van een ZRS-koppeling: een groot deel van de interacties, een deel van de contra-indicaties, de doseringsmeldingen, de dubbelmedicatiesignalen, de uitgiftesignalen en een deel van de bijzondere kenmerken. Download hieronder de handleiding.

Handleiding Zorg Registratie Systeem

(PDF 113.0 KB)

Download

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl