Valpreventie

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Medicatiegebruik blijkt een van de dertien factoren op een verhoogd valrisico. Als apotheker kunt u het valrisico bij ouderen effectief verminderen door ze hierop te attenderen.

Iedere vijf minuten maakt een 65-plusser een val waardoor hij of zij naar de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis moet.

Voor een succesvol valpreventieprogramma is een multidisciplinaire aanpak nodig in de eerste en tweede lijn. Medicatiebewaking en vitamine D-suppletie zijn voorbeelden van bewezen interventies die het valrisico verlagen.

Valpreventie apotheken

De KNMP inventariseert welke apotheken zich richten op valpreventie. De gegevens van deze apotheken vindt u door te klikken op het kaartje. Als voorbeeld worden hier alvast een paar 'valpreventie apotheken' weergegeven. VeiligheidNL, de onafhankelijke expert op het gebied van ongevallen en veilig gedrag, zal naar deze pagina verwijzen. Op deze manier wil de KNMP de rol en deskundigheid van de apotheker in het signaleren en beoordelen van medicatiegerelateerde problemen zichtbaar maken. En eerstelijnszorgverleners stimuleren de samenwerking op te zoeken. 

Meld uw apotheek aan

Overzicht valpreventie apotheken

Materialen en praktijkvoorbeelden

Apothekers kunnen onderstaande materialen gebruiken, zoals FTO-materiaal, praktijkvoorbeelden in het Pharmaceutisch Weekblad en specifieke materialen ontwikkeld door VeiligheidNL en de KNMP.

FTO-materiaal ‘Vallen en Medicatiegebruik’

'Vallen en Medicatiegebruik' van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik bestaat uit FTO-modules, een presentatie en bijbehorende werkmaterialen voor een FTO of multidisciplinair overleg.

Download het FTO-materiaal

Praktijkvoorbeelden op PW.nl

In het Pharmaceutisch Weekblad stonden twee artikelen met praktijkvoorbeelden. Apotheker Mark Slager en zijn team richten zich op het signaleren van patiënten met een verhoogd risico op vallen. Apotheker Liesbeth van Ree verricht standaard een valrisicocheck tijdens medicatiebeoordelingen en medicatierol-evaluaties.

Valpreventie op VeiligheidNL

Folder medicatie en vallen

  • Folder 'Medicatie en vallen'
    Deze folder voor oudere patiënten bevat informatie over juist medicijngebruik en welke medicijnen mogelijk leiden tot een valrisico.  
  • Spel DobbelFit
    Dit spel is ontwikkeld voor ouderen met een verhoogd valrisico.
  • Valanalyse
    Met de Valanalyse kunnen eerstelijns zorgverleners inventariseren welke mensen van 65 jaar en ouder een verhoogd valrisico hebben.

Contact

Mariska van der Ham

(070) 373 73 46 m.vanderham@knmp.nl