Valpreventie

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Medicatiegebruik blijkt een van de dertien factoren op een verhoogd valrisico. Als apotheker kunt u het valrisico bij ouderen effectief verminderen door ze hierop te attenderen.

Iedere vijf minuten maakt een 65-plusser een val waardoor hij of zij naar de Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis moet (bron: Cijferrapportage valongevallen 65 jaar en ouder). Voor een succesvol valpreventieprogramma is een multidisciplinaire aanpak nodig in de eerste en tweede lijn. Een multifactoriële aanpak voor valpreventie is effectiever dan één interventie, waaronder de reductie van geneesmiddelen (bron: Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid). Voorbeelden van bewezen interventies die het valrisico verlagen zijn beweegprogramma’s, aanpassingen in huis, verbetering van de visus, medicatiebewaking en vitamine D-suppletie.

VeiligheidNL heeft speciaal voor zorgverleners voorlichtingsmateriaal ontwikkeld om te gebruiken in hun advies aan patiënten. Hieronder staan voorbeelden van beschikbare materialen.

Brochure 'Medicatie en vallen'

Oudere patiënten kunnen in de brochure 'Medicatie en vallen' lezen hoe zij hun medicijnen op een goede manier kunnen gebruiken en welke medicijnen mogelijk leiden tot een valrisico. Ook staan er tips in voor een bezoek aan de huisarts of apotheker. 

Bekijk de brochure

Valanalyse: inventarisatie valrisico 65+

Met de Valanalyse van VeiligheidNL kunnen eerstelijns zorgverleners inventariseren welke mensen van 65 jaar en ouder een verhoogd valrisico hebben. De dertien valrisicofactoren bij de patiënt zijn in kaart gebracht. Een van de risicofactoren is medicatiegebruik. U kunt de Valanalyse gebruiken om achtereenvolgens:

  • een verhoogd valrisico bij een patiënt te identificeren (casefinding);
  • in kaart te brengen welke factor bij die patiënt het risico op vallen veroorzaakt (screening);
  • op maat advies te geven.
Bekijk de Valanalyse

Flyer ‘Hup in de benen’

De flyer ‘Hup in de benen’ bevat zeven kleine beweegtips om fit en vitaal te blijven. De tips gaan over de dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld de balans proberen te houden tijdens het tandenpoetsen. De eenvoudige en effectieve beweegtips zijn opgesteld door VeiligheidNL, in samenwerking met KBO-PCOB, Buurtzorg Nederland en fysiotherapeuten.

Download de flyer

Factsheet

De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal doden, ziekenhuisopnamen, SEH en de hoge directe medische kosten. VeiligheidNL stelde een cijferfactsheet op over letsel door valongevallen bij 65-plussers.

Bekijk de cijferfactsheet

In de factsheet 'Valpreventie bij ouderen met cognitieve problemen en dementie’ wordt op basis van de meest recente literatuur inzicht gegeven in de stand van zaken ten aanzien van de risicofactoren om te vallen en valpreventiemogelijkheden voor ouderen met cognitieve problemen en dementie.

Bekijk de factsheet

FTO-materiaal ‘Vallen en Medicatiegebruik’

Het FTO-materiaal 'Vallen en Medicatiegebruik' van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik bestaat uit FTO-modules, een presentatie en bijbehorende werkmaterialen voor een FTO of multidisciplinair overleg over vallen, medicatiegebruik en valpreventie.

Download het FTO-materiaal

Praktijkvoorbeelden

Samen met fysiotherapeuten en huisartsen richten apotheker Mark Slager en zijn team zich op het signaleren van patiënten met een verhoogd risico op vallen. Tijdens een medicatiebeoordeling en aan de balie, met folders.

Lees het PW-artikel

Fysiotherapeuten, apothekers, huisartsen en thuiszorg in Medisch Centrum Veluwse Poort in Ede werken intensief samen om ouderen met verhoogd valrisico op te sporen. Apotheker Liesbeth van Ree verricht standaard een valrisicocheck tijdens medicatiebeoordelingen en medicatierol-evaluaties. “Er is nog veel winst te behalen.”

Lees het PW-artikel

Contact

Mariska van der Ham

(070) 373 73 46 m.vanderham@knmp.nl