Valpreventie

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Medicatiegebruik blijkt een van de dertien factoren op een verhoogd valrisico. Als apotheker kunt u het valrisico bij ouderen effectief verminderen door ze hierop te attenderen.

Iedere vijf minuten maakt een 65-plusser een val waardoor hij of zij naar de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis moet.

Voor een succesvol valpreventieprogramma is een multidisciplinaire aanpak nodig in de eerste en tweede lijn. Medicatiebewaking en vitamine D-suppletie zijn voorbeelden van bewezen interventies die het valrisico verlagen.

Apothekers kunnen onderstaande materialen gebruiken. In het Pharmaceutisch Weekblad zijn twee praktijkvoorbeelden te vinden.

FTO-materiaal ‘Vallen en Medicatiegebruik’

'Vallen en Medicatiegebruik' van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik bestaat uit FTO-modules, een presentatie en bijbehorende werkmaterialen voor een FTO of multidisciplinair overleg.

Download het FTO-materiaal

Praktijkvoorbeelden op PW.nl

In het Pharmaceutisch Weekblad stonden twee artikelen met praktijkvoorbeelden. Apotheker Mark Slager en zijn team richten zich op het signaleren van patiënten met een verhoogd risico op vallen. Apotheker Liesbeth van Ree verricht standaard een valrisicocheck tijdens medicatiebeoordelingen en medicatierol-evaluaties.

Valpreventie op VeiligheidNL

  • Folder 'Medicatie en vallen'
    Deze folder voor oudere patiënten bevat informatie over juist medicijngebruik en welke medicijnen mogelijk leiden tot een valrisico.  
  • Spel DobbelFit
    Dit spel is ontwikkeld voor ouderen met een verhoogd valrisico.
  • Valanalyse
    Met de Valanalyse kunnen eerstelijns zorgverleners inventariseren welke mensen van 65 jaar en ouder een verhoogd valrisico hebben

 Valanalyse

Contact

Mariska van der Ham

(070) 373 73 46 m.vanderham@knmp.nl