Therapietrouw bevorderen door communicatie

Motiverende uitleg is van groot belang voor het goed gebruik van geneesmiddelen door de patiënt. Dat doet u op deze manier.

Motiverend uitleg geven tijdens uitgifte

Op deze manier geeft u motiverend uitleg tijdens de uitgifte:

 • Sluit aan op wat de patiënt weet en wil weten, bijvoorbeeld over gebruik, indicatie en (bij)werking.
 • Sluit aan bij het begripsniveau, de kennis en de behoefte van de patiënt.
 • Beperk de informatiedichtheid en structureer de informatie. Gebruik voorbeelden en vergelijkingen. 
 • Observeer de luisteraar: ziet u zorgen, begrip?
 • Herhaal de kernpunten, en stel een controlevraag. Leg uit waarom u een controlevraag stelt: ‘Ik heb u heel veel, misschien te veel, verteld. Omdat ik het belangrijk vind dat u de belangrijkste zaken heeft onthouden, wil ik dat samen met u checken.’
 • Gebruik schriftelijke/visuele ondersteuning.
 • Kondig aan wanneer er een tweede of vervolguitgifte (afspraak) volgt en geef aan wat de patiënt hierbij kan verwachten.

Aanbevelingen voor gesprek met mogelijk therapieontrouwe patiënt

Vermoedt u dat een patiënt therapieontrouw is? Gebruik dan deze tips:

 • Begin, na de introductie, met een relatief eenvoudige vraag waar de patiënt het antwoord op zou moeten weten. Creëer een open sfeer: probeer niet veroordelend te zijn, maar uitnodigend en behulpzaam.
 • Stel open vragen om zo problemen en belemmeringen te achterhalen.
 • Probeer te achterhalen:
  • wat de patiënt verwacht van de medicatie en of de patiënt het er wel mee eens is dat hij medicatie krijgt;
  • welke zorgen en vragen de patiënt heeft;
  • of de patiënt merkt dat het geneesmiddel werkt en hoe hij dat merkt;
  • of het de patiënt lukt het innemen van de medicatie in te passen in de dagelijkse bezigheden;
  • hoe vaak het voorkomt dat hij het middel vergeet in te nemen;
  • wat de patiënt doet als hij het middel vergeet in te nemen;
  • wat voor de patiënt een reden kan zijn om te stoppen met het geneesmiddel.
 • Probeer bij problemen of onduidelijkheden niet direct met oplossingen en antwoorden te komen. Ziet de patiënt een probleem, heeft hij zelf een oplossing bedacht? Probeer u te verplaatsen in de patiënt.
 • Vraag door. Dat kan soms simpel door een kernwoord uit de opmerking van de patiënt te herhalen: ‘Medicijnen zijn allemaal troep.’ ‘Troep?’