Toepassing MFB's in zorginformatiesystemen

Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) kunnen verschillende toepassingen hebben in het zorginformatiesysteem. Een compleet en actueel patiëntendossier is belangrijk, zodat de MFB's de meest relevante adviezen tonen.

Op het moment dat MFB’s beschikbaar zijn in het zorginformatiesysteem kunnen ze op verschillende momenten worden doorlopen :

  • Bij het voorschrijven/aanschrijven van een geneesmiddel;
  • Bij het binnenkomen van een labwaarde of ander gegeven dat in de MFB wordt gebruikt;
  • Bij toepassing in een specifiek proces.

MFB’s maken gebruik van diverse gegevens uit het patiëntendossier. Een MFB kan onder andere van de volgende soorten informatie gebruikmaken:

Omdat MFB’s geautomatiseerd doorlopen worden, is het van belang dat de informatie in het patiëntendossier actueel, betrouwbaar en compleet is. Alleen dan kunnen MFB’s zo optimaal mogelijk worden ingezet en tonen ze de meest relevante afhandelingsadviezen.

  • Aan/afwezigheid van medicatie
  • Doseringsgegevens
  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Labwaarden
  • Indicaties
  • Toedientijdenregistratie 
Bekijk het hele overzicht op Z-Index.nl

De zorgverlener die de MFB afhandelt, ziet alleen het afhandelingsadvies, de uitkomst van de MFB. Voorafgaand aan dit advies doorloopt het zorginformatiesysteem geautomatiseerd een pad van vragen en antwoorden. De G-Standaard biedt de mogelijkheid om ook het doorlopen pad te tonen. Daarnaast biedt de G-Standaard de mogelijkheid om de afhandeling van de MFB in het zorgregistratiesysteem (ZRS) vast te leggen. Softwareleveranciers kunnen deze mogelijkheden implementeren.

Inbouw van MFB’s in uw zorginformatiesysteem

De softwareleveranciers zijn verantwoordelijk voor de implementatie. Ter ondersteuning biedt Z-Index hen implementatierichtlijnen. In deze implementatierichtlijnen staan bijvoorbeeld functionaliteiten en bouwstenen beschreven. Deze implementatierichtlijnen dienen om de MFB’s zo goed mogelijk in te passen in de workflow van de zorgverlener. 

De KNMP adviseert om contact op te nemen met uw softwareleverancier voor details over het inbouwen van MFB’s in uw AIS of ander zorginformatiesysteem. Uw leverancier kan u meer vertellen over de functionaliteiten en mogelijkheden die zij bieden.

Meer informatie

Meer informatie over de toepassing van de MFB’s in het zorginformatiesysteem is te vinden op de website van Z-Index.

Lees meer op Z-Index.nl