Landelijke set MFB’s

Apothekers maken via zogeheten zorgschillen (BENU MedicijnScan, NControl, NMC en SmartCheck) gebruik van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s). Deze zorgschillen leveren onder andere de landelijke set MFB’s uit.

De KNMP, Alphega & Boots apotheek, BENU Apotheken, Pluriplus, Service Apotheek en NFZ stellen de landelijke set MFB's samen. De set wordt jaarlijks geüpdatet. 

Afbeelding brochure mfbs

Landelijke set MFB's 2020

De volgende MFB’s zitten in de landelijke set MFB's van 2020:

 • Trombocytenaggregatieremmers bij nitraten
 • Osteoporoseprofylaxe bij corticosteroïdgebruik
 • Antimycotica bij inhalatiecorticosteroïden
 • Foliumzuur bij methotrexaat
 • Maagbescherming bij NSAID-gebruik < 70 jaar
 • Antilipaemica bij ischemische hartziekte
 • Antilipaemica bij diabetes mellitus type 2
 • Triple-therapie: Combinatie van antitrombotica
 • Dubbel-therapie: Combinatie van antitrombotica
 • Metformine bij diabetes mellitus type 2
 • Sulfonylureumderivaten bij diabetes mellitus type 2
 • Hormonale anticonceptie vanaf 52 jaar
 • Overgebruik triptanen

Alle zorgschillen (BENU MedicijnScan, NControl, NMC en SmartCheck) hebben de nieuwe landelijke set volledig geïmplementeerd in hun systemen.

Landelijke set MFB's op de Kennisbank

Op de Kennisbank kunnen apothekers de volledige uitwerking van de landelijke set MFB's voor 2020 raadplegen. De jaarlijkse wijzigingen in de set worden ook doorgevoerd op de Kennisbank. Als blijkt dat een MFB in de set door nieuwe inzichten niet meer voldoende aansluit bij de huidige stand van wetenschap en praktijk, vindt een tussentijdse aanpassing plaats.

Landelijke set MFB's op de Kennisbank

Aanvullende set MFB's 2020

De aanvullende set MFB’s is geen onderdeel van de landelijke set en bestaat voor 2020 uit de volgende, innovatieve MFB’s:

 • Goed gebruik lithium
 • Goed gebruik DOAC’s
 • Goed gebruik digoxine
 • Langdurig gebruik kortwerkend oxycodon
 • Bloedglucoseverlagende middelen (DPP-4-remmers en GLP-1-agonisten): evaluatie 6 maanden na start

KNMP Achtergronddocument MFB's 2020

Een factsheet over de aanvullende set in 2020.

Factsheet MFB’s digoxine en lithium

De factsheet toont de tussentijdse analyse van de MFB’s ‘Goed gebruik: lithium’ en ‘Goed gebruik: digoxine’ uit de aanvullende set MFB’s.

Brochure 'MFB's en de openbaar apotheker'

De brochure 'MFB's en de openbaar apotheker' bevat informatie voor stakeholders en andere geïnteresseerden over onder andere de landelijke set.

Convenant Medisch Farmaceutische Beslisregels in de eerste lijn

De organisaties die de landelijke set samenstellen, tekenden in 2016 een convenant om sectorbreed regie en verantwoordelijk te nemen bij het uitwerken van MFB's. Hiermee wordt gezorgd voor een brede implementatie en op landelijk niveau inzichtelijk gemaakt welke zorg de apotheker levert. De hiervoor opgerichte stuurgroep MFB’s stelt jaarlijks de landelijke set MFB’s samen en werkt aan de standaardisering, prioritering en optimalisering van MFB’s.