Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB's)

Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s), een nieuwe vorm van farmaceutische zorg, zijn een belangrijk instrument om optimale zorg voor de individuele patiënt te leveren. Dit is nodig omdat er steeds meer ouderen met meerdere aandoeningen zijn die veel geneesmiddelen gebruiken.

MFB: combinatie meerdere patiëntkenmerken

Klassieke medicatiebewaking is op 2 factoren gebaseerd. Het apotheekinformatiesysteem geeft dan bijvoorbeeld aan dat medicijn A niet samengaat met medicijn B. MFB’s gaan vele stappen verder dan de klassieke medicatiebewaking, omdat ze een keur aan patiëntkenmerken met elkaar combineren, zoals: leeftijd, geslacht, aandoeningen en contra-indicaties. Ook wordt met MFB’s gecontroleerd op ontbrekende medicatie, die volgens de vastgestelde richtlijnen wel aan een patiënt gegeven zou moeten worden. Iets wat bij de klassieke medicatiebewaking niet gebeurt.

Dit maakt farmaceutische zorg veel persoonsgerichter. Wanneer een patiënt een geneesmiddel verstrekt krijgt, kan dit een MFB initiëren. De apotheker ziet in zijn systeem alleen een signaal als de specifieke combinatie van verschillende factoren, geneesmiddelen(en) en beschikbare patiëntkenmerken een MFB vormt.

Brochure 'MFB's en de openbaar apotheker'

Informatie voor stakeholders en andere geïnteresseerden

Open link

Convenant MFB's

Alphega & Boots apotheek, BENU Apotheek, Mediq Apotheek, Pluriplus, Service Apotheek en de KNMP tekenden op 15 maart 2016 tijdens het KNMP Congres het convenant ‘Medisch Farmaceutische Beslisregels in de eerste lijn’. De betrokken partijen beslissen gezamenlijk welke MFB’s geschikt zijn voor uitwerking op landelijk niveau. De geprioriteerde MFB’s worden daarna via wetenschappelijke onderbouwing en validatie gestandaardiseerd.

Deze landelijke ontwikkeling bevordert eenduidigheid in de zorg, een brede implementatie en doelmatige besteding van de beschikbare financiële middelen.

Convenant ‘Medisch Farmaceutische Beslisregels in de eerste lijn’

Download

Landelijke set MFB's

De partijen van het convenant hebben voor 2017 de eerste landelijke set MFB’s voor farmaceutische zorg uitgewerkt. De set wordt jaarlijks geüpdatet. Wanneer blijkt dat de set door nieuwe inzichten niet meer voldoende aansluit bij de huidige stand van wetenschap en praktijk, vindt een tussentijdse aanpassing plaats.

De landelijke set bestaat nu uit:

 1. Nierfunctie: nitrofurantoïne
 2. Nierfunctie: norfloxacine
 3. Nierfunctie: cotrimoxazol
 4. Nierfunctie: trimethoprim
 5. Nierfunctie: claritromycine
 6. Laxantia bij opioïdgebruik
 7. Trombocytenaggregatieremmers bij nitraten
 8. Osteoporoseprofylaxe bij corticosteroïdgebruik (betamethason)
 9. Osteoporoseprofylaxe bij corticosteroïdgebruik (cortison)
 10. Osteoporoseprofylaxe bij corticosteroïdgebruik (dexamethason)
 11. Osteoporoseprofylaxe bij corticosteroïdgebruik (hydrocortison)
 12. Osteoporoseprofylaxe bij corticosteroïdgebruik (methylprednisolon of triamcinolon)
 13. Osteoporoseprofylaxe bij corticosteroïdgebruik (prednis(ol)on)
 14. Antimycotica bij inhalatiecorticosteroïden
 15. Foliumzuur bij methotrexaat
 16. Maagbescherming bij NSAID-gebruik
 17. Maagbescherming bij salicylaat- en/of coxib-gebruik
 18. Antilipaemica bij ischemische hartziekte
 19. Antilipaemica bij diabetes type 2
 20. Verhogen gebruik acetylsalicylzuur 30 mg en carbasalaatcalcium 38 mg
 21. Triple-therapie: Combinatie van antitrombotica + P2Y12-remmer + coumarine/NOAC
 22. Dubbel-therapie: Combinatie van P2Y12-remmer + NOAC of coumarine OF salicylaat antitrombotisch + NOAC of coumarine
 23. Metformine bij diabetes mellitus type 2
 24. Sulfonylureumderivaten bij diabetes mellitus type 2
 25. Nierfunctie: ciprofloxacine

Contact

Ilse Boekweg-Nijland

(070) 373 72 15 innovatie@knmp.nl