Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB's)

Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s), een nieuwe vorm van farmaceutische zorg, zijn een belangrijk instrument om optimale zorg voor de individuele patiënt te leveren. Dit is nodig omdat er steeds meer ouderen met meerdere aandoeningen zijn die veel geneesmiddelen gebruiken.

Wat is een MFB?

Het werken met MFB's is een vorm van farmaceutische zorg die op een structurele manier meerdere patiëntkenmerken combineert. Klassieke medicatiebewaking is op twee factoren gebaseerd. Het apotheekinformatiesysteem geeft slechts beperkt informatie, bijvoorbeeld dat medicijn A niet samengaat met medicijn B. MFB's gaan vele stappen verder, omdat ze een keur aan patiëntkenmerken met elkaar combineren, zoals: leeftijd, geslacht, aandoeningen en contra-indicaties, labwaarden (bijvoorbeeld nierfunctie, natrium en kalium) en de medicatie van diverse voorschrijvers. Ook wordt met MFB's gecontroleerd op ontbrekende medicatie, dit is een grote verbetering ten opzichte van de klassieke medicatiebewaking.

Dit maakt farmaceutische zorg veel meer toegespitst op de patiënt en zijn persoonlijke kenmerken. Wanneer een apotheekmedewerker een geneesmiddel aanschrijft dat kan leiden tot een van de MFB's, wordt op de achtergrond een stroomschema doorlopen. De apotheekmedewerker ziet in zijn systeem alleen een signaal als de specifieke combinatie van de verschillende factoren, geneesmiddel(en) en beschikbare patiëntkenmerken daadwerkelijk een MFB vormt.

Optimale patiëntenzorg op maat

De medicatiebewaking die de afgelopen 35 jaar in Nederland is ontwikkeld, heeft geleid tot een veiliger gebruik van geneesmiddelen. Steeds meer patiëntgegevens zijn beschikbaar gekomen, zoals nierfunctie en farmacogenetische parameters. De afgelopen jaren zijn daarom naast de klassieke medicatiebewaking MFB's ontwikkeld.

MFB's kunnen alle beschikbare patiëntgegevens combineren, hierdoor is het mogelijk om nieuwe risicosituaties te duiden. Omdat MFB's specifieker zijn, krijgt de apotheekmedewerker ook veel minder laag-risicosignalen dan bij de klassieke medicatiebewaking. MFB's maken een verdere bevordering van veilige, effectieve en doelmatige farmacotherapie mogelijk voor iedere patiënt.

Brochure 'MFB's en de openbaar apotheker'

Informatie voor stakeholders en andere geïnteresseerden

Download

Convenant

De KNMP, Alphega & Boots apotheek, BENU Apotheken, Pluriplus, Service Apotheek en NFZ stellen de Landelijke Set MFB's samen. De betrokken organisaties tekenden in 2016 een convenant, om sectorbreed regie en verantwoordelijk te nemen bij het uitwerken van MFB's. Hiermee wordt gezorgd voor een brede implementatie en op landelijk niveau inzichtelijk gemaakt welke zorg de apotheker levert. De set wordt jaarlijks geüpdatet.

Convenant ‘Medisch Farmaceutische Beslisregels in de eerste lijn’

Download

Aanvullende set MFB's 2020

De aanvullende set MFB’s is geen onderdeel van de landelijke set en bestaat voor 2020 uit de volgende MFB’s:

 • Nierfunctie: amoxicilline/clavulaanzuur
 • Goed gebruik lithium
 • Goed gebruik DOAC’s
 • Goed gebruik digoxine
 • Langdurig gebruik kortwerkend oxycodon
 • Bloedglucoseverlagende middelen (DPP-4-remmers en GLP-1-agonisten): evaluatie 6 maanden na start

KNMP Achtergronddocument MFB's 2020

Download

Landelijke set MFB's 2020

De volgende reeds bestaande MFB’s zitten in de Landelijke set MFB's van 2020:

 • Trombocytenaggregatieremmers bij nitraten
 • Osteoporoseprofylaxe bij corticosteroïdgebruik
 • Antimycotica bij inhalatiecorticosteroïden
 • Foliumzuur bij methotrexaat
 • Maagbescherming bij NSAID-gebruik < 70 jaar
 • Antilipaemica bij ischemische hartziekte
 • Antilipaemica bij diabetes mellitus type 2
 • Triple-therapie: Combinatie van antitrombotica
 • Dubbel-therapie: Combinatie van antitrombotica
 • Metformine bij diabetes mellitus type 2
 • Sulfonylureumderivaten bij diabetes mellitus type 2
 • Hormonale anticonceptie vanaf 52 jaar
 • Overgebruik triptanen

Landelijke Set MFB's op de Kennisbank

Op de Kennisbank kunnen apothekers de volledige uitwerking van de landelijke set MFB's voor 2018 raadplegen. De set MFB's wordt jaarlijks geüpdatet en de wijzigingen worden doorgevoerd op de Kennisbank. Wanneer tussentijds blijkt dat een MFB in de set door nieuwe inzichten niet meer voldoende aansluit bij de huidige stand van wetenschap en praktijk, vindt een tussentijdse aanpassing plaats.

Alle zorgschillen (BENU Medicijnmonitor, NControl, NMC en SmartCheck) hebben vanaf januari 2018 de nieuwe landelijke set volledig geïmplementeerd in hun systemen.