KNMP-richtlijn Medicatiebeoordeling

In de KNMP-richtlijn Medicatiebeoordeling staan aanbevelingen voor het uitvoeren van periodieke beoordeling van farmacotherapie. Bij medicatiebeoordeling zijn arts, apotheker en patiënt betrokken. De KNMP-richtlijn bevat aanbevelingen voor de taken van de openbaar apotheker. Een van de stappen is de farmacotherapeutische anamnese waarin aandacht moet zijn voor therapietrouw.

De richtlijn is in november 2013 geautoriseerd.

KNMP-richtlijn Medicatiebeoordeling

(PDF 133.2 KB)

Download