KNMP-voorschrift Basisinstellingen AIS

De KNMP stelde in samenwerking met apothekers en softwareleveranciers een voorschrift op over de basisinstellingen van het apotheekinformatiesysteem (AIS). Hiermee kunt u uw medicatiebewakingsinstellingen controleren en aanpassen om zo het veilig gebruik van medicijnen verder te vergroten.

Voorschrift voor patiëntveiligheid

Een AIS bevat vele parameters om de medicatiebewaking in te stellen die aansluit bij de werkwijze in uw apotheek. Hierdoor wordt medicatiebewaking per apotheek verschillend ingesteld. Vanuit het oogpunt van patiëntveiligheid is dit een onwenselijke situatie. Ook blijkt dat niet alle apothekers precies weten hoe de medicatiebewaking is ingesteld. Er is geen goed beeld welke signalen zij wel krijgen en welke niet. Hierdoor is het erg lastig om de risico’s omtrent het medicatiegebruik voor de patiënt in te schatten en te minimaliseren. Daarom heeft de KNMP een voorschrift opgesteld in samenwerking met apothekers en softwareleveranciers.

Controleren en aanpassen

Aan de hand van het voorschrift Basisinstellingen medicatiebewaking AIS kunt u uw medicatiebewakingsinstellingen controleren en aanpassen. Leveranciers hebben handleidingen beschikbaar gesteld om u te helpen bij de instellingen. In het boekje leest u waar deze handleidingen te vinden zijn.

KNMP-voorschrift Basisinstellingen medicatiebewaking AIS

(PDF 655.5 KB)

Download

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl