Farmacogenetische adviezen
In de KNMP Kennisbank staat een kennisdocument om zijn/haar kennis en kunde op het gebied van de farmacogenetica uit te breiden, op te frissen en toe te passen.