Achtergrondinformatie en algoritmen

Per enzym is algemene achtergrondinformatie beschikbaar waarin algemene begrippen in de farmaogenetica als de varianten van het betreffende enzym worden uitgelegd. Daarnaast kunnen algoritmes worden gebruikt voor de berekening van de dosering van de cumarinederivaten.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl