Achtergrondinformatie en algoritmen
Per enzym is algemene achtergrondinformatie beschikbaar waarin algemene begrippen in de farmaogenetica als de varianten van het betreffende enzym worden uitgelegd. Daarnaast kunnen algoritmes worden gebruikt voor de berekening van de dosering van de cumarinederivaten.