Farmacogenetische adviezen in de G-Standaard, IM en KNMP Kennisbank

Farmacogenetica is een onderdeel van de medicatiebewaking in de G-Standaard. De KNMP-werkgroep Farmacogenetica neemt de contra-indicaties na beoordeling op in het bestand. De gebruikte literatuur en de relevante argumenten bij de totstandkoming van het advies worden met de G-Standaard uitgeleverd in risicoanalyses.
Lees verder


De farmacogenetische adviezen treft u ook in het Informatorium Medicamentorum en op de KNMP Kennisbank.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl