Medicatiebewaking

Een van de belangrijkste taken van de apotheker is bewaken of de patiënt afgeleverde medicatie zonder problemen en risico’s kan gebruiken.

Onderwerpen binnen Medicatiebewaking

Farmacogenetica

Farmacogenetica is het onderzoeksgebied naar de genetische variatie die mogelijk de geneesmiddelenrespons en bijwerkingen beïnvloedt. U kunt met toestemming van de patiënt farmacogenetische parameters opvragen. Medicatiebewaking op basis van deze parameters kan van belang zijn bij het kiezen van de juiste dosering en het juiste geneesmiddel.

Lees verder

Handboek Medicatiebewaking 2013

Medicatiebewaking draagt bij aan de medicatieveiligheid in de apotheek. In het Handboek Medicatiebewaking 2013 komen de verschillende aspecten van medicatiebewaking aan bod.

Lees verder

Handleiding Zorg Registratie Systeem

Met het Zorg Registratie Systeem (ZRS) legt u de afhandeling van een medicatiebewakingsignaal vast en de verleende farmaceutische patiëntenzorg die niet verbonden is aan de aflevering van een geneesmiddel.

Lees verder

KNMP-richtlijn Medicatiebewaking

De KNMP-richtlijn Medicatiebewaking geeft aanbevelingen voor een optimale medicatiebewaking in de apotheek, zodat de patiënt zijn geneesmiddel veilig en efficiënt kan gebruiken. De richtlijn is geautoriseerd in december 2016.

Lees verder

KNMP-voorschrift Basisinstellingen AIS

De KNMP stelde in samenwerking met apothekers en softwareleveranciers een voorschrift op over de basisinstellingen van het apotheekinformatiesysteem (AIS). Hiermee kunt u uw medicatiebewakingsinstellingen controleren en aanpassen om zo het veilig gebruik van medicijnen verder te vergroten.

Lees verder

Medicatiebeoordeling

Door het uitvoeren van een medicatiebeoordeling optimaliseren apothekers met de (huis)arts de farmacotherapie van de patiënt en verminderen zij de mogelijke risico’s van polyfarmacie. Apothekers en artsen implementeerden medicatiebeoordelingen de afgelopen jaren in hun praktijk.

Lees verder

Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB's)

Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s), een nieuwe vorm van farmaceutische zorg, zijn een belangrijk instrument om optimale zorg voor de individuele patiënt te leveren. Dit is nodig omdat er steeds meer ouderen met meerdere aandoeningen zijn die veel geneesmiddelen gebruiken.

Lees verder

Reden van voorschrijven en labwaarden

Bij bepaalde geneesmiddelen moeten artsen de ‘reden van voorschrijven’ delen met apothekers. Ook krijgen apothekers inzage in diverse labwaarden van de patiënt, zoals creatinine, natrium, kalium en PT-INR ten behoeve van de medicatiebewaking en patiëntveiligheid.

Lees verder

Therapietrouw

Geneesmiddelen werken beter als de patiënt therapietrouw is: zich houdt aan de met de zorgverlener afgesproken behandeling en farmacotherapie. Bij therapieontrouw duurt het herstel langer en is de ziektelast groter. Dit heeft gevolgen voor de kosten van de gezondheidszorg. De apotheker heeft verschillende interventies tot zijn beschikking om therapietrouw te bevorderen.

Lees verder

Valpreventie

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Medicatiegebruik blijkt een van de dertien factoren op een verhoogd valrisico. Als apotheker kunt u het valrisico bij ouderen effectief verminderen door hen hierop te attenderen.

Lees verder