Medicatiebewaking

Een van de belangrijkste taken van de apotheker is bewaken of de patiënt afgeleverde medicatie zonder problemen en risico’s kan gebruiken.

Onderwerpen binnen Medicatiebewaking

Farmacogenetica

Farmacogenetica is het onderzoeksgebied naar de genetische variatie die mogelijk de geneesmiddelenrespons en bijwerkingen beïnvloedt. U kunt met toestemming van de patiënt farmacogenetische parameters opvragen. Medicatiebewaking op basis van deze parameters kan van belang zijn bij het kiezen van de juiste dosering en geneesmiddel.

Lees verder

Handboek Medicatiebewaking 2013 (pdf)

Medicatiebewaking draagt bij aan de medicatieveiligheid in de apotheek. In het Handboek Medicatiebewaking 2013 komen de verschillende aspecten van medicatiebewaking aan bod.

Lees verder

Handleiding Zorgregistratiesysteem

Met het ZRS legt u de afhandeling van een medicatiebewakingsignaal vast en de verleende farmaceutische patiëntenzorg die niet verbonden is aan de aflevering van een geneesmiddel.

Lees verder

KNMP-richtlijn Medicatiebewaking (januari 2016 - concept)

Lees verder

KNMP-voorschrift Basisinstellingen AIS

De KNMP stelde in samenwerking met apothekers en softwareleveranciers een voorschrift op over de basisinstellingen van het apotheekinformatiesysteem (AIS). Hiermee kunt u uw medicatiebewakingsinstellingen controleren en aanpassen om zo het veilig gebruik van medicijnen verder te vergroten.

Lees verder

Medicatiebeoordeling

Door het uitvoeren van een medicatiebeoordeling optimaliseren apothekers met de (huis)arts de farmacotherapie van de patiënt en verminderen zij de mogelijke risico’s van polyfarmacie. Apothekers en artsen implementeerden medicatiebeoordelingen de afgelopen jaren in hun praktijk.

Lees verder

Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB's)

Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s), een nieuwe vorm van farmaceutische zorg, zijn een belangrijk instrument om optimale zorg voor de individuele patiënt te leveren. Dit is nodig omdat er steeds meer ouderen met meerdere aandoeningen zijn die veel geneesmiddelen gebruiken.

Lees verder

Onderzoeksplicht bij terhandstelling

Bij elke terhandstelling vormt de apotheker een professioneel oordeel over de mogelijke farmacotherapeutische risico´s. Deze overweging maakt de apotheker vanuit zijn deskundigheid. Hiervoor moet hij zeker weten dat hij beschikt over de meest recente (medicatie)gegevens van de patiënt. Dit is de zogenoemde onderzoeksplicht.

Lees verder

Reden van voorschrijven en labwaarden

Sinds januari 2012 delen artsen bij bepaalde geneesmiddelen de ‘reden van voorschrijven’ met apothekers. Ook krijgen apothekers inzage in diverse labwaarden van de patiënt, zoals creatinine, natrium, kalium en PT-INR ten behoeve van de medicatiebewaking en patiëntveiligheid.

Lees verder

Risicochecks voor preventie van maagschade

De risicochecks zijn stroomschema’s voor het inschatten van een verhoogde kans op gastro-intestinale problemen bij aflevering van NSAID’s of laaggedoseerde acetysalicylzuurderivaten aan individuele patiënten.

Lees verder

Toegang tot de Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR)

Het Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR is het landelijke meldpunt voor zorg- en medicatie-incidenten. In de CMR-databank melden zorgverleners incidenten anoniem. Het gaat hierbij om incidenten die optraden in het proces van voorschrijven tot en met het toedienen van geneesmiddelen.

Lees verder