Migranten

Steeds meer apothekers verlenen farmaceutische zorg aan migranten. Dit komt door de grote instroom aan vluchtelingen, met name uit Syrië en Eritrea, en de versnelde uitstroom uit de asielzoekerscentra naar de gemeenten. De taalbarrière, het gebrek aan kennis over het Nederlandse zorgstelsel en culturele verschillen vormen hierbij een uitdaging, net als specifieke gezondheidsproblemen van vluchtelingen.

De groep migranten bestaat uit asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerde migranten. Iedereen in Nederland heeft, los van verblijfsstatus, recht op medisch noodzakelijke zorg. Onderstaande tabel toont de verblijfsstatus, welke regelingen daarbij van toepassing zijn en wat dit voor de apotheek betekent.

Tabel: Regelingen zorg voor vluchtelingen

Vertaaltabel

Onderstaande vertaaltabel bevat veelvoorkomende gebruiksaanwijzingen in Nederlands, Engels, Arabisch (de officiële taal in Syrië), Tigrinya (een van de belangrijkste talen in Eritrea) en Farsi. Apothekers kunnen deze vertaaltabel uitprinten en aan de balie inzetten, door de betreffende begrippen aan te wijzen. In de praktijk laten apothekers de geletterde patiënt ook wel de aanwijzing uit de tabel in de eigen taal op het doosje schrijven. Onder Eritrese vluchtelingen verschilt het opleidingsniveau echter sterk. Houd hierbij dus rekening met laaggeletterdheid in de eigen taal. Hoger opgeleide Syrische vluchtelingen beheersen overigens vaak ook Frans en Engels.

Naar de vertaaltabel (versie 2.0)

Onderzoek apotheekzorg statushouders

Christelle Moussallem, masterstudent Global Health aan de Universiteit van Maastricht, deed in opdracht van Pharos en KNMP onderzoek naar de ervaringen van zowel statushouders als apotheekmedewerkers rond farmaceutische zorg voor deze groep. Een eerste bevinding is dat taalproblemen een belangrijke barrière zijn voor statushouders en apotheekmedewerkers. Daarnaast blijkt dat statushouders de apotheek nauwelijks gebruiken voor zelfzorgmiddelen en advies.

Bekijk de samenvatting van haar bevindingen

Inzet tolk

Apotheken die zijn gecontracteerd voor farmaceutische zorg in een asielzoekerscentrum (AZC), kunnen gebruik maken van een tolk. De overheid vergoedt deze tolk. Dit geldt niet voor een status- of vergunninghouder die ingestroomd is in de gemeente. Apotheken kunnen in dit geval wel gebruik maken van een tolk, maar krijgen deze niet vergoed.

De Johannes Wier Stichting zet zich in voor tolken in de zorg met de campagne "Taal mag toch geen obstakel zijn? Tolken terug in de zorg, alstublieft". In dat kader is een gebruiksaanwijzing ontwikkeld, ook voor apothekers, waarin o.a. uitleg hoe een gesprek met een tolk erbij gevoerd wordt.

Naar de gebruiksaanwijzing Tolk voor apothekers Meer over de inzet van een tolk in de tabel Regelingen zorg voor vluchtelingen

Website: Gezondinnederland.info (Syriërs gezond)

Op de website Gezondinnederland.info (Syriërs Gezond) post het team van Syrische zorgprofessionals samen met Nederlandse professionals algemene informatie over gezondheid en zorg in Nederland in de vorm van korte filmpjes, infographics, animaties en ander voorlichtingsmateriaal. Syriërs in Nederland kunnen via de Facebookpagina ‘SyriërsGezond’ vragen stellen en informatie vinden. Hier staat bijvoorbeeld informatie over zorgverzekeringen en over bepaalde klachten zoals diarree en koorts. Apothekers die te maken hebben met Syrische patiënten kunnen hen voor praktische informatie verwijzen naar de website www.gezondinnderland.info en naar de facebookpagina ‘Syriërs Gezond’.

Naar de website Gezondinnederland.info

Buitenlandse bijsluiters

Apothekers kunnen voor anderstaligen gebruik maken van buitenlandse bijsluiters. De Apotheek Kennisbank biedt onder andere bijsluiters in het Arabisch.

Naar de bijsluiters op de Apotheek Kennisbank

Factsheets over vluchtelingen

Bekijk meer informatie over herkomst, gezondheidsproblemen en regelingen in onderstaande factsheets van Pharos:

Factsheet Syrische vluchtelingen Factsheet Eritrese vluchtelingen

Contact

Nicolette van Horssen

(070) 373 71 31 n.van.horssen@knmp.nl