Iconen

Om medicijnen juist te gebruiken, is het van belang de uitleg ervan goed te begrijpen. Voor laaggeletterden is dat niet vanzelfsprekend. Vaak weten zij niet welke geneesmiddel er in welk doosje zit. Of hoe ze het geneesmiddel moeten gebruiken. De iconen van de KNMP helpen hierbij.

De ontwikkelde iconen zijn onderdeel van de campagne ‘Kunt u dat even uitleggen?’ die de KNMP vorig jaar startte om goed medicijngebruik onder laaggeletterde patiënten te bevorderen. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS gaf het startschot. Het ministerie van VWS verleende subsidie voor het tweede deel van de campagne, waarmee de KNMP in 2016 verder werkt aan tools voor goed medicijngebruik door laaggeletterden, waaronder de iconen.

Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat teksten beter worden begrepen wanneer deze van een afbeelding worden voorzien. De informatie komt door ‘het plaatje bij een praatje’ beter binnen. En beklijft beter. Zo ondersteunen de iconen de patiënt in zijn of haar medicijngebruik.

Associatief

De KNMP-iconen zijn associatief, net als die van de Kijkwijzer (filmkeuring). Dat wil zeggen dat ze altijd één keer uitleg nodig hebben en dan ‘moeten inslijten’.

Uitleg in beeld

De betekenis en de uitleg van de iconen staat, hoorbaar en zichtbaar, op de website www.apo.nl. Laaggeletterde patiënten zijn geen digibeten, ze gebruiken veelvuldig internet en een smartphone en kunnen geattendeerd worden op deze website. 

Naar de iconen op www.apo.nl

Iconen in de praktijk

De iconen staan op een baliemat. Dit is een placemat die op de balie ligt. De assistent kan iconen op de placemat aanwijzen. Zo wordt de uitleg over geneesmiddelen met beeld ondersteund.

De mini-documentaire 'De bijlsuiter die lees ik niet - Goede zorg voor laaggeletterde medicijngebruikers' toont hoe de baliemat is in te zetten in de apotheek.

Bekijk de mini-documentaire

Meer informatie