Iconen over moeilijke medicijnenbegrippen op A3-baliekaart

Om medicijnen juist te gebruiken, is het van belang de uitleg ervan goed te begrijpen. Voor laaggeletterden is dat niet vanzelfsprekend. Vaak weten zij niet welke geneesmiddel er in welk doosje zit. Of hoe ze het geneesmiddel moeten gebruiken. De iconen van de KNMP helpen hierbij.

Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat teksten beter worden begrepen wanneer deze van een afbeelding worden voorzien. De informatie komt door ‘het plaatje bij een praatje’ beter binnen. En beklijft beter. Zo ondersteunen de iconen op de baliematten de patiënt in zijn of haar medicijngebruik.

Baliematten bestellen (2 stuks)

Naar het bestelformulier

Over de totstandkoming van de iconen

De ontwikkelde iconen zijn onderdeel van de campagne ‘Kunt u dat even uitleggen?’ die de KNMP vorig jaar startte om goed medicijngebruik onder laaggeletterde patiënten te bevorderen. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS gaf het startschot. Het ministerie van VWS verleende subsidie voor het tweede deel van de campagne, waarmee de KNMP in 2016 verder werkt aan tools voor goed medicijngebruik door laaggeletterden, waaronder de iconen. De KNMP-iconen zijn associatief, net als die van de Kijkwijzer (filmkeuring). Dat wil zeggen dat ze altijd één keer uitleg nodig hebben en dan ‘moeten inslijten’.

A3 Baliekaart www.apo.nl

(PDF 3.2 MB)

Download