Medicijninformatie voor laaggeletterden en slechthorenden op Apotheek.nl

Laaggeletterden hebben specifieke problemen met hun medicatiegebruik. Ze hebben vaak moeite om de uitleg en de bijsluiter te begrijpen. Ditzelfde geldt voor slechthorenden. De KNMP streeft ernaar begrijpelijke medicijninformatie te geven. Dat gebeurt met diverse tools op de medicijnwebsite Apotheek.nl (een initiatief van de KNMP).

Tools op Apotheek.nl: 

Medicijnvideo's op b1-niveau met iconen

Niet iedereen begrijpt of leest schriftelijke medicijninformatie. Daarom staan er op ruim 100 medicijnpagina's op Apotheek.nl korte video’s met uitleg door apothekers. Zij geven antwoord op vragen als: Waar is het middel voor? Wanneer begint het te werken? Wat zijn mogelijke bijwerkingen? 

De gesproken teksten door de apotheker zijn op b1-niveau en worden ondersteund door de KNMP-iconen. Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat teksten (gesproken en geschreven) beter worden begrepen wanneer deze van een afbeelding worden voorzien. De informatie komt door ‘het plaatje bij een praatje’ beter binnen. En beklijft beter. Zo ondersteunen de iconen de patiënt in zijn of haar medicijngebruik. De iconen in de medicijnvideo's op Apotheek.nl: 

  • zijn ook in te zetten aan de balie, bijvoorbeeld via de baliemat.
  • zijn getest door respondenten uit de doelgroep.
  • zijn associatief, net als die van de Kijkwijzer (filmkeuring). Dat wil zeggen dat ze altijd één keer uitleg nodig hebben en dan ‘moeten inslijten’.

Medicijnvideo's met iconen, een korte impressie: 

Gebruik iconen 

De iconen van de KNMP zijn in te zetten op uw eigen communicatiemidelen. Er zijn iconen beschikbaar die gaan over:

  1. Indicatie (zoals: voor het hart, plaspil, voor de bloeddruk). 
  2. Gebruikswijze (zoals: 's ochtends en 's avonds innemen, goed schudden voor gebruik, tijdens de maaltijd).
  3. Waarschuwingen (zoals: wisslwerkingen, niet met alcohol, niet tijdens zwangerschap). 
  4. Bijwerkingen (zoals: misselijkheid, diarree, hoofdpijn). 

Neem voor meer informatie contact op via

 


Voorgelezen medicijninfo met voorleeshulp  

De voorleeshulp op Apotheek.nl leest de tekst voor. Deze online voorleestool biedt ondersteuning voor de websitebezoekers die moeite hebben met lezen. Zij kunnen de informatie van deze website luisterend lezen. 

Meer over de voorleeshulp

Medicijnuitleg in gebarentaal

De KNMP biedt 24 filmpjes met medicijnuitleg in gebarentaal op Apotheek.nl. De KNMP wil met de filmpjes goed medicijngebruik door doven en slechthorenden bevorderen. 

Bekijk de filmpjes

Medicijnwoordenboek met voorgelezen uitleg

Apotheek.nl biedt een medicijnwoordenboek met hoorbare uitleg bij moeilijke woorden.

Meer over het woordenboek

Begrijpelijk video's met uitleg van de etikettekst 

Zo nodig innemen, kuur afmaken, op lege maag innemen: de termen op een medicijndoosje kunnen lastig zijn. Maar medicijnen werken alleen als men ze op de juiste manier gebruikt, dus: zoals op het etiket staat. Apotheek.nl biedt daarom video’s met uitleg van de termen op het doosje. Duidelijk, helder en beknopt.

Bekijk de video's

Wijs patiënten ook op Apotheek.nl 

Bovenstaande content op Apotheek.nl is goed samen met de patiënt te bekijken. Apothekers en hun teams kunnen, als ‘ambassadeurs’ van Apotheek.nl, de patiënt er ook proactief op wijzen. Net zoals huisartsen doen. Geen patiënt lijkt nog een huisartsenpraktijk te verlaten zonder op Thuisarts.nl te zijn gewezen. Het zou fantastisch zijn als Apotheek.nl zo’n zelfde rol krijgt in alle apotheken in Nederland.

Bestel de gratis baliekaartjes over Apotheek.nl (100 stuks).

Geef ze mee en vertel dat de patiënt thuis rustig meer informatie over zijn geneesmiddel kan nalezen, of bekijken, of laten voorlezen.