Campagne: 'Kunt u dat even uitleggen?'

De KNMP lanceerde in samenwerking met Pharos de campagne ‘Kunt u dat even uitleggen?’. Met deze landelijke campagne wil de KNMP goed medicijngebruik door laaggeletterde patiënten bevorderen.

Laaggeletterden hebben specifieke problemen met hun medicatiegebruik. Ze hebben vaak moeite om de uitleg en de bijsluiter te begrijpen. Dat kan leiden tot therapie-ontrouw en verkeerd geneesmiddelgebruik. Onder het motto ‘Kunt u dat even uitleggen?’ wil de KNMP het taboe doorbreken. En begrijpelijke medicijninformatie geven. Dat doen we met tools op www.apo.nl, en door een kijkje in het leven te geven van een laaggeletterde.

www.apo.nl

De KNMP lanceerde www.apo.nl, de makkelijk te onthouden afkorting van www.apotheek.nl. Hierop staan verschillende tools voor de laaggeletterde patiënt.

Iconen

Speciaal voor de doelgroep zijn ruim 60 iconen ontwikkeld die lastige begrippen uitleggen als ‘driemaal daags’ en ‘op een lege maag innemen’. Ook zijn er iconen voor de werking van de medicatie. Apothekersassistenten kunnen de iconen aan de balie inzetten bij het Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel. Alle iconen zijn getest door respondenten uit de doelgroep. Na een klik op een pictogram start een filmpje met uitleg.

Bekijk de iconen op www.apo.nl

Medicijnwoordenboek

De website www.apo.nl biedt naast de iconen nog meer begrijpelijke medicijninformatie. Zo geeft het medicijnwoordenboek uitleg bij moeilijke woorden.

Uitlegknop

Op www.apo.nl is aan veel geneesmiddelpagina’s een ‘uitlegknop’ toegevoegd. Na een klik hierop wordt de belangrijkste informatie over het medicijn voorgelezen.

U kunt de patiënt attenderen op www.apo.nl. Bijvoorbeeld door het baliekaartje mee te geven. En door de poster op te hangen.

Kijkje in leven laaggeletterde

De verschillende onderdelen van de campagne geven een kijkje in het leven van een laaggeletterde en laten het belang van taalvaardigheid voor juist medicatiegebruik zien:

Tentoonstelling

De tentoonstelling ‘Kunt u dat even uitleggen’ laat in beeld en geluid zien welke specifieke problemen laaggeletterden ervaren bij hun medicatiegebruik. Maar ook wat de oplossing is. De expo heeft in 2016 op 7 verschillende locaties in Nederland gestaan.

Wachtkamerboek: Kunt u dat even uitleggen – Verhalen van moeilijk lezende medicijngebruikers

De persoonlijke portretten in het boek Kunt u dat even uitleggen – Verhalen van moeilijk lezende medicijngebruikers laten op indringende wijze zien hoe het is om niet te beschikken over voldoende taalvaardigheid. Ervaringsdeskundigen vertellen hoe lastig het is om instructies als ‘tweemaal daags één’ te begrijpen, of te onthouden welke naam hun geneesmiddel heeft.

E-learning

Met een speciaal ontwikkelde e-learning krijgen verpleegkundigen, verzorgenden en apothekersassistenten instrumenten in handen om laaggeletterden te herkennen en hen te coachen bij hun medicijngebruik.

Bekijk de e-learning

Documentaire

Een documentaire geeft een kijkje in de dagelijkse bezigheden van enkele laaggeletterden en laat zien hoe hun medicijngebruik in gevaar komt doordat ze gezondheidsinformatie niet begrijpen. Ook zorgverleners (apotheker, huisarts en wijkverpleegkundige) vertellen over hun ervaringen.