Medicijninformatie voor laaggeletterden en slechthorenden

De KNMP wil laaggeletterde patiënten begrijpelijke medicijnenformatie bieden. Dat gebeurt bijvoorbeeld via de website www.apo.nl. Met daarop iconen die hoorbare uitleg geven over moeilijke medicijnbegrippen.

De website: www.apo.nl biedt tools die laaggeletterde patienten moeilijke medicijnbegrippen beter helpen te begrijpen.

 

 

 

 

 

 

De iconen op de A3-baliekaarten van de KNMP helpen laaggeletterde patiënten de uitleg over hun medicijnen beter te begrijpen. Dit komt juist medicijngebruik ten goede.

 

 

 

 

Selena den Besten

De KNMP lanceerde 24 filmpjes met medicijnuitleg in gebarentaal op www.apo.nl.