Medicijninformatie voor laaggeletterden en slechthorenden

Laaggeletterden hebben specifieke problemen met hun medicatiegebruik. Ze hebben vaak moeite om de uitleg en de bijsluiter te begrijpen. Ditzelfde geldt voor slechthorenden. De KNMP streeft ernaar begrijpelijke medicijninformatie te geven. Dat gebeurt met diverse tools, zoals de website voor laaggeletterden: www.apo.nl. Met daarop hoorbare uitleg van medicijnbegrippen, en uitleg in gebarentaal.

De website: www.apo.nl biedt tools die laaggeletterde patienten moeilijke medicijnbegrippen beter helpen te begrijpen.

 

 

 

 

 

 

De iconen op de A3-baliekaarten van de KNMP helpen laaggeletterde patiënten de uitleg over hun medicijnen beter te begrijpen. Dit komt juist medicijngebruik ten goede.

 

 

 

 

Selena den Besten

De KNMP lanceerde 24 filmpjes met medicijnuitleg in gebarentaal op www.apo.nl