Valpreventie

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Medicatiegebruik blijkt een van de dertien factoren op een verhoogd valrisico. Als apotheker kunt u het valrisico bij ouderen effectief verminderen door ze hierop te attenderen.

Iedere vijf minuten maakt een 65-plusser een val waardoor hij of zij naar de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis moet.

Voor een succesvol valpreventieprogramma is een multidisciplinaire aanpak nodig in de eerste en tweede lijn. Medicatiebewaking en vitamine D-suppletie zijn voorbeelden van bewezen interventies die het valrisico verlagen.

Valpreventie apotheken

Hieronder ziet u welke apotheken zich richten op valpreventie. De apotheekgegevens vindt u door te klikken op het kaartje. Als voorbeeld worden er alvast een aantal 'valpreventie apotheken' weergegeven. Zo wordt rol en deskundigheid van de apotheker in het signaleren en beoordelen van medicatiegerelateerde problemen zichtbaar. En kunnen eerstelijnszorgverleners makkelijker de samenwerking opzoeken. 

Sluit ook aan

Onderzoek

Op dit moment loopt het FARM-OP onderzoek. FARM-OP staat voor FAlls-Related Medication use in Older Patients.

Het doel van het onderzoek is om ouderen met een hoog valrisico op te sporen in de apotheek met een risicostratificatie instrument. Voor het uitvoeren van interventies bij deze patiënten om vallen onder ouderen te voorkomen is een interventietoolbox in ontwikkeling.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd op initiatief van de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen en gefinancierd door de KNMP.

Materialen

Apothekers kunnen onderstaande materialen gebruiken, zoals een presentatie, FTO-materiaal, praktijkvoorbeelden in het Pharmaceutisch Weekblad en specifieke materialen ontwikkeld door VeiligheidNL en de KNMP.

Presentatie 'Medicijnen en vallen'

Deze presentatie kunt u bijvoorbeeld gebruiken tijdens een informatiebijeenkomst voor oudere patiënten.

Download de presentatie

Presentatie ‘Valpreventie en de apotheek’

Deze presentatie kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor een overleg met uw valpreventie collega’s, een FTO, of voor een werkoverleg met uw apotheekteam.

Download de presentatie

Lijst met valgevaarlijke geneesmiddelen

Fall Risk Increasing Drugs (FRID’s), opgesteld door Marcel Bouvy en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, Leiden.

Download de lijst

FTO-materiaal IVM

'Vallen en Medicatiegebruik' van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) bestaat uit FTO-modules, een presentatie en bijbehorende werkmaterialen voor een FTO of multidisciplinair overleg. Daarnaast biedt het IVM FTO-werkmateriaal over 'Osteoporose en fractuurpreventie'.

Download 'Vallen en Medicatiegebruik' Download 'Osteoporose en fractuurpreventie'

Valpreventie op VeiligheidNL

Folder medicatie en vallen

Praktijkvoorbeelden

In het Pharmaceutisch Weekblad stonden twee artikelen met praktijkvoorbeelden. Apotheker Mark Slager en zijn team richten zich op het signaleren van patiënten met een verhoogd risico op vallen. Apotheker Liesbeth van Ree verricht standaard een valrisicocheck tijdens medicatiebeoordelingen en medicatierol-evaluaties.

Apotheker Floor van Steenis ontwikkelde vanuit Gezondheidscentrum Oog in Al met tal van zorgprofessionals een uitgebreid Zorgprogramma Valpreventie.

Contact

Mariska van der Ham

(070) 373 73 46 m.vanderham@knmp.nl