Mantelzorgers

Het aantal thuiswonende (kwetsbare) ouderen zal de komende jaren sterk toenemen. Daarmee groeit ook het aantal mantelzorgers dat een naaste helpt, onder meer bij geneesmiddelgebruik. Om de mantelzorger te ondersteunen is het belangrijk dat deze in de apotheek bekend is.

Mantelzorg gaat om persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp, vervoer, administratieve hulp of emotionele steun.

Mantelzorg is een breed begrip. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) definieert mantelzorg als alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. 

Mantelzorger in de apotheek

Uit het SCP-rapport ‘Informele hulp in Nederland 2016' komt naar voren dat veel mantelzorgers behoefte hebben aan meer informatie over medicijnen. In de apotheek is de mantelzorger echter niet altijd bekend. Omgekeerd weet de mantelzorger vaak niet dat de apotheek hem kan helpen.

Mantelzorgers in beeld

De intake en baxter-evaluatie zijn geschikte momenten om met de patiënt in gesprek te gaan en de mantelzorger in beeld te krijgen. En om afspraken te maken over het ophalen van medicatie(gegevens). Zo moet de patiënt via een toestemmingsverklaring aangeven dat de mantelzorger zijn medicatie(gegevens) mag ophalen. Een voorbeeld-toestemmingsverklaring kunt u opvragen via .

In het gesprek met de mantelzorger kunt u verder aangeven dat hij of zij een actueel medicatieoverzicht van de patiënt kan opvragen voorafgaand aan een ziekenhuisopname of controleafspraak. En dat er bijvoorbeeld een service voor herhaalrecepten beschikbaar is, of een bezorgservice.

In de meeste gevallen blijft de patiënt zelf de contactpersoon voor de apotheek. Als de mantelzorger namens de patiënt als contactpersoon optreedt, moeten hierover goede afspraken gemaakt (en vastgelegd) worden tussen patiënt, apotheek en mantelzorger. 

Patiënteninformatie

Apothekers kunnen onderstaande materialen gebruiken om mantelzorgers te wijzen op het belang zich bekend te maken in de apotheek.

Narrowcast mantelzorger

Campagne 'Wijs met medicijnen'

‘Wijs met Medicijnen, Tips voor oudere geneesmiddelgebruikers’ is een gezamenlijke campagne van de KNMP en seniorenorganisatie KBO-PCOB. De materialen die de KNMP voor deze campagne heeft ontwikkeld kunnen ook gebruikt worden voor voorlichting aan mantelzorgers over medicijngebruik.

Nuttige websites

U kunt mantelzorgers wijzen op de volgende websites:

  • De website Mantelzorg.nl biedt informatie voor iedereen die zorgt voor een naaste.
  • De Wegwijzer Mantelzorg biedt onder andere informatie over waar de mantelzorger terecht kan voor steun en advies.