Best practice: Medido

De Philips Medido is een slimme medicijndispenser, die werkt met een volautomatisch uitgiftesysteem. De dispenser zorgt ervoor dat patiënten de juiste medicijnen op het juiste moment ontvangen en herinnert ze eraan hun medicijnen in te nemen.

De Medido vermindert het risico op het verkeerd innemen van medicijnen. Bovendien is de patiënt minder afhankelijk van mantelzorger en/of thuiszorg en krijgt hij meer de regie over het innemen van medicijnen. De medicijndispenser wordt voornamelijk in thuiszorgsituaties ingezet. 
De Medido geeft makkelijk inzicht in de aangereikte momenten en de aangemaakte logs. Ook biedt hij de mogelijkheid om notificaties te sturen, zodat verzorgenden altijd op de hoogte zijn van het medicijngebruik.

Hoe werkt de Medido medicijndispenser?

Deze slimme medicijndispenser herinnert de patiënt eraan om (de juiste) medicatie in te nemen. De persoonlijke medicatierol (baxterrol) wordt geladen in het apparaatje. In de rol zitten de medicijnen gesorteerd in zakjes per innamemoment. Op het moment dat de patiënt medicijnen nodig heeft, geeft het apparaatje een herinneringsgeluid af. De gebruiker drukt op OK om het zakje met medicijnen uit het apparaat te laten komen. De verpakking wordt automatisch geopend. Indien de gebruiker niet reageert op het geluid en het zakje dus niet afscheurt, wordt dit doorgegeven aan de thuiszorg. De thuiszorg neemt dan telefonisch contact op met de gebruiker of gaat indien nodig langs. De medicijnen worden geleverd door de apotheek en de Medido wordt wekelijks gevuld door de thuiszorg. Met name de koppeling met de thuiszorg maakt het een goed en uniek systeem.

Meer over de Medido

Ouderen die een slim apparaatje gebruiken dat hen herinnert wanneer ze hun medicijnen moeten innemen, nemen beter op tijd hun medicijnen in. 96% van de ouderen die gebruik maken van de Medido medicijndispenser nam op tijd hun medicijnen in, terwijl het gemiddelde bij chronisch zieken slechts 50% is

Doel / kernboodschap 

 • Ondersteunen van wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers in de begeleiding bij het toepassen van Philips Medido. 
 • Voorkomen fouten bij medicijngebruik; verbeteren medicatieveiligheid.
 • Verbeteren therapietrouw.

Aan de slag

 • Neem contact op met de thuiszorgorganisatie en bespreek het idee. Bepaal gezamenlijk welke patiënten in aanmerking komen (welke patiënten zijn medicatie-ontrouw? Bij deze doelgroep is de meeste winst te behalen). 
 • Bespreek dit met wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, etc.
 • Houd eerst een pilot. Indien succesvol, kan het uitgerold worden bij meerdere patiënten. 
 • Evalueer de pilot.

Wat levert het op?

 • Meer eigen regie en onafhankelijkheid bij de patiënt.
 • Verbeterde therapietrouw.
 • Verbeterde medicatieveiligheid.
 • Meer accuraatheid / vaste uitgiftetijden.
 • Wijkverpleegkundige, thuiszorgmedewerker, etc. kunnen het werk efficiënter plannen.

Aandachtspunten

 • Bij wisseling van baxterleverancier: geef dit tijdig door aan Medido, anders herkent het apparaat de rol niet.
 • Wijziging in een baxterrol kan tot problemen leiden: voorkom daarom knippen in zakjes of het verwijderen van zakjes. 
 • Medido heeft een supportdesk beschikbaar. De supportdesk is bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 07:30-22:30 en op zondag van 07:30-14:00 via het telefoonnummer dat op de Medido dispenser staat vermeld.
 • Via medido.com/nl is informatie te vinden over Medido.
 • Via medido.com/nl/medidoinstructie zijn diverse instructiefilmpjes te vinden over de werking van Medido. 

Kosten

 • Voor patiënten met een indicatie voor ‘medicatie aanreiking’, die ondersteuning nodig hebben van de thuiszorg bij medicatie inname, stelt de thuiszorgorganisatie de Medido kosteloos beschikbaar (via de Beleidsregel Farmaceutische Telezorg van de Nederlandse Zorgautoriteit). Alleen mensen die klant zijn bij een thuiszorgorganisatie én een indicatie voor medicatie aanreiking hebben, komen in aanmerking voor deze financiering.
 • NB: de beleidsregel geldt niet voor de apotheker omdat die onder de Zorgverzekeringswet valt. De apotheker dient de Medido echter wel om de 1 à 2 weken te vullen. 
 • Voorlopig is de Medido niet direct te koop voor de consument, en alleen beschikbaar via de thuiszorgorganisatie.

Contactpersoon

 • Apotheek Bodegraven

Bijzonderheden

 • Winnaar publieksprijs Young Business Award 2007

In de media