Best practice: Farmabuddy

In het project Farmabuddy krijgen geselecteerde patiënten en hun mantelzorgers vaste contactpersonen in de apotheek: twee apothekersassistenten als apotheekbuddy’s. De intensieve farmaceutische patiëntenzorg die patiënt en mantelzorger nodig hebben wordt zo beter gestructureerd en meer op de patiënt toegespitst.

Het concept 'Farmabuddyzorg' voorziet zeer kwetsbare en groeiende patiëntengroepen in de eerste lijn beter in kwalitatief hoogstaande zorg en ondersteuning door taakherschikking, taakuitbreiding en scholing van apothekersassistenten en apotheker.

Doel / kernboodschap

Het project Farmabuddy heeft als doel de farmaceutische patiëntenzorg te verbeteren voor specifieke groepen en kwetsbare patiënten door apothekersassistenten als apotheekbuddy in te zetten. In de huidige openbare apotheekpraktijk verloopt het contact met deze patiënten, hun mantelzorger(s) en de betrokken zorgverleners vaak ad hoc. Dit kan tot gevolg hebben dat de kwaliteit van de farmaceutische patiëntenzorg niet optimaal is en de zorg minder efficiënt en doelmatig is.

Aan de slag

Een Farmabuddy levert samen met collega-zorgverleners intensieve farmaceutische patiëntenzorg die de kwetsbare patiënt en diens mantelzorger nodig hebben. Momenteel kunnen Farmabuddy’s worden ingezet bij patiënten in de palliatieve en terminale fase en bij Parkinson- en dementiepatiënten. Er bestaan verschillende Farmabuddy-scholingen van het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, die op verschillende locaties worden gehouden. Apothekersassistenten krijgen informatie over diverse facetten van palliatieve zorg, dementie en Parkinson. Daarnaast ontvangen zij praktische informatie en tools die in de praktijk ingezet kunnen worden om Farmabuddy zorg te leveren.

Voordelen

De patiënt voelt zich erkend, herkend en gekend. Er is een vast aanspreekpunt in de apotheek voor deze kwetsbare patiënten en hun mantelzorgers. Buddyzorg is geschikt voor een relatief kleine groep thuiswonende patiënten. De apotheker positioneert zich als spin in het web van collega-zorgverleners. Door dit project wordt deze specifieke zorg verbeterd en gestructureerd.

Aandachtspunten

De samenwerking met huisarts en thuiszorg vraagt een inspanning van alle partijen, vooral wanneer de samenwerkende zorgverleners geografisch niet dicht bij elkaar actief zijn. Besteed aandacht aan het waarborgen van continuïteit in het geval van lagere personele bezetting, zoals tijdens vakantieperiodes et cetera.

Contactpersoon

In de media / documentatie