Best practice: Farmabuddy

In het Farmabuddy project krijgen patiënten in de palliatieve en terminale fase en hun mantelzorgers vaste contactpersonen in de apotheek: twee apothekersassistenten als apotheekbuddy’s. De intensieve farmaceutische patiëntenzorg die patiënt en mantelzorger nodig hebben wordt zo beter gestructureerd en is meer toegespitst op de patiënt.

Het concept 'Farmabuddy zorg' voorziet een zeer kwetsbare en groeiende patiëntengroep in de eerstelijnszorg beter in palliatieve farmaceutische zorg door taakherschikking, taakuitbreiding en scholing van apothekersassistenten en apotheker.

Doel / kernboodschap

Het Farmabuddy project heeft als doel de farmaceutische patiëntenzorg aan palliatieve en terminale patiënten te verbeteren door apothekersassistenten als apotheekbuddy in te zetten. In de huidige openbare apotheekpraktijk verlopen de contacten met de patiënt in de palliatieve en terminale fase, zijn mantelzorger(s) en de betrokken zorgverleners vaak ad hoc. Dit kan tot gevolg hebben dat de kwaliteit van de farmaceutische patiëntenzorg in de palliatieve en terminale fase niet optimaal is en de zorg minder efficiënt en doelmatig is.

Aan de slag

Een farmabuddy levert samen met collega-zorgverleners intensieve farmaceutische patiëntenzorg die patiënt en mantelzorger nodig hebben in de laatste levensfase. Er bestaat een driedaagse farmabuddy-scholing van het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy in Leiden. Apothekersassistenten krijgen informatie over de diverse facetten van palliatieve zorg. De pijlers zijn sedatie, euthanasie, wondzorg en communicatie. Ook wisselen docenten praktische ervaringen uit. 

Voordelen 

  • De patiënt voelt zich erkend, herkend en gekend.
  • Er is een vast aanspreekpunt in de apotheek voor terminale patiënten.
  • Buddyzorg is geschikt voor een relatief kleine groep thuiszorgpatiënten. Als apotheker positioneert u zich als spin in het web van collega-zorgverleners. Door dit project verbetert u en structureert u deze specifieke zorg.

Aandachtspunten

  • De samenwerking met huisarts en thuiszorg is lastig, vooral als de huisartsen verdeeld zijn over de hele stad.
  • Tijdens vakantieperiodes is het moeilijk om de continuïteit te waarborgen vanwege mindere personele bezetting in de apotheek.

Financiering

Op meerdere plaatsen in Nederland moeten farmabuddy’s worden opgeleid en ingezet, vindt minister Bruno Bruins van VWS. Hij stelt daarom voor elk deelnemend team een financiële tegemoetkoming beschikbaar vanuit Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling (StiPCO) van de KNMP. Dit aanbod geldt tot eind 2020.

Contactpersoon

In de media / documentatie

Contact

Dirk Stobbe
Bij afwezigheid kunt u vragen achterlaten bij de helpdesk via (070) 37 37 271

(06) 51 16 93 19 d.stobbe@knmp.nl