Best practice: MantelBezorger

Apotheek De Vriendschap in Emmen introduceerde de MantelBezorger als schakel tussen apotheek en patiënt. Een MantelBezorger is een vrijwilliger die tijd heeft om een praatje te maken met de patiënt, een kopje koffie te drinken of een ommetje te maken én geneesmiddelen meebrengt.

Patiënten die zelf de deur niet uit kunnen, hebben behoefte aan een praatje. De bezorgers hebben daar alleen geen tijd voor. MantelBezorgers nemen de tijd om te horen waar patiënten tegenaan lopen en wat ze moeilijk vinden. Dat ze bijvoorbeeld moeite hebben met het innemen van tabletten, of het lastig vinden om op tijd te bedenken dat ze een medicijn moeten innemen. Ze signaleren het ook als patiënten last hebben van bijwerkingen of andere ongemakken. En geven dit door aan de (farmaceutisch) consulent van de apotheek. Het bezorgen van medicatie is niet het doel maar slechts de 'sleutel' om het gesprek met de patiënt te openen.

De MantelBezorgers zijn dus een belangrijke schakel tussen patiënt en apotheek. Zij geven informatie snel en goed door en trekken aan de bel als zij denken dat het niet goed gaat het de patiënt. Ze worden voornamelijk ingezet bij oudere patiënten die veel medicatie gebruiken.

Doel / kernboodschap

Het gesprek met de patiënt heeft een tweeledig doel. Ten eerste gaat het om het contact zelf: even een praatje maken over alledaagse dingen. Daarnaast heeft het gesprek een belangrijke signaalfunctie voor de apotheek en andere zorg- en hulpverleners.

Aan de slag

  • Vrijwilligers zoeken, bij voorkeur met een achtergrond in de zorg

Wat levert het op?

  • Beter medicatiegebruik, door een verbeterd zorgproces
  • Patiënten zijn minder eenzaam: het menselijke aspect in de zorg wordt teruggebracht

Aandachtspunten

  • Maak duidelijke afspraken over de taken en verantwoordelijkheden als MantelBezorger. Instructies geven over medicijngebruik hoort er bijvoorbeeld niet bij. Dit blijft een taak van de apotheek.
  • Koppel aan één patiënt twee MantelBezorgers, zodat er ook in vakantieperiodes iemand langs kan gaan.
  • Aan het inzetten van vrijwilligers zijn regels verbonden.
    De regels verschillen voor stichtingen en organisaties met een winstoogmerk. Meer informatie is te vinden op de website Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel. Voor verdere informatie kan contact worden opgenomen met de Helpdesk Arbeidszaken via (070) 373 72 71. 

Contactpersoon

  • Apotheek De Vriendschap in Emmen

Bijzonderheden

  • Eervolle vermelding KNMP Zorginnovatieprijs 2016

In de media