Best practice: Care2U

Care2U is een keteninformatiesysteem. Met dit systeem kunnen patiënten geselecteerd worden die meer dan 5 geneesmiddelen chronisch gebruiken en ouder zijn dan 65 jaar of een gestoorde nierfunctie hebben. Deze patiënten komen eens per 3 jaar in aanmerking voor een medicatiebeoordeling.

Doel / kernboodschap

Opname van de medicatiebeoordeling in de ketenzorg is verre te verkiezen boven de reguliere medicatiebeoordeling door de apotheker zonder georganiseerde follow-up. De medicatiebeoordeling als onderdeel van ketenzorg is een kwaliteitsimpuls voor de patiëntenzorg. Daarbij komt dat de apotheker eindelijk echt deel gaat uitmaken van het multidisciplinaire team zorgverleners.

Aan de slag

De apotheker bestudeert de patiëntgegevens in Care2U en het eigen apotheekinformatiesysteem. Hij voert een gesprek met de patiënt in de apotheek of bij de patiënt thuis: brengt ook de zelfzorgmiddelen in kaart en vraagt de patiënt naar zijn zorgen, verwachtingen en wensen rondom het geneesmiddelgebruik. Daarna analyseert de apotheker de verzamelde gegevens met een gestructureerde methode (STRIP-methode). Hij identificeert de farmacotherapie-gerelateerde problemen (FTP’s), rapporteert deze in Care2U, formuleert de adviezen en stuurt die via Care2U naar de huisarts.
Vervolgens komen apotheker, huisarts en praktijkondersteuner samen om deze adviezen door te nemen en vast te stellen welke aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Ze bepalen wie dit bespreekt met de patiënt. De praktijkondersteuner noteert met vaste coderingen in Care2U welke adviezen wel of niet opgevolgd zijn.

Wat levert het op?

  • Kwalitatief goede medicatiebeoordelingen
  • Verbeterde medicatieveiligheid
  • Verbeterde samenwerking in de keten

Aandachtspunten

  • Het kost tijd en inspanning om een dergelijk complex nieuw zorgproces in de dagelijkse praktijk van apotheker en huisarts te implementeren.
  • De lastigste knelpunten blijken de samenwerking, de ICT en het personeelstekort in de apotheek door de bezuinigingen in de afgelopen jaren.

Contactpersoon

  • Apotheek SGE Strijp Eindhoven

In de media

Contact

Dirk Stobbe
Bij afwezigheid kunt u vragen achterlaten bij de helpdesk via (070) 37 37 271

(06) 51 16 93 19 d.stobbe@knmp.nl