Zelfzorgmiddelen

Om risico's te beperken deelt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) Niet Receptplichtige (NR) geneesmiddelen in drie categorieën: AV-middelen (algemeen verkrijgbaar), UAD-middelen (alleen verkrijgbaar bij apotheek en drogist), en UA-middelen (uitsluitend bij apotheek). Bij deze middelen is veelal uw aanvullend advies nodig.

UA-middelen

UA-middelen zijn zelfzorgmiddelen die uitsluitend bij de apotheek verkrijgbaar zijn. Dit kan nodig zijn op basis van de volgende criteria:

 • Medicatiebewaking, bijvoorbeeld:
  • Bij het gebruik van het zelfzorgmiddel kunnen belangrijke interacties met andere (genees)middelen voorkomen.
  • Bij het gebruik van het zelfzorgmiddel kunnen ernstige bijwerkingen optreden.
 • Voorlichting en begeleiding
  • Als het van belang is dat bij het verstrekken van het zelfzorgmiddel aanvullende informatie en/of advies wordt gegeven over de indicatie en over goed en veilig gebruik.
 • Toezicht
  • Als het van belang is de verstrekking te verbinden aan bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld ter voorkoming van oneigenlijk gebruik.

Tot welke categorie een geneesmiddel behoort is per geneesmiddel te vinden op www.geneesmiddeleninformatiebank.nl.

UAD-middelen

UAD-middelen zijn zelfzorgmiddelen die uitsluitend bij apotheek en drogist verkrijgbaar zijn (UAD).

AV-middelen

AV-middelen zijn zelfzorgmiddelen die algemeen verkrijgbaar zijn (AV). Zelfzorgmiddelen komen op basis van een aantal criteria in aanmerking voor de categorie AV. Hierbij gaat het onder andere om de aandoening, de ervaring die al is opgedaan met een werkzame stof en het aantal eenheden per verpakking.

Lijst Interacties Zelfzorgmiddelen op KNMP Kennisbank

Op de KNMP Kennisbank staat een overzicht van zelfzorgmiddelen die een interactie kunnen hebben met andere (genees)middelen. Om de patiënt/klant hierop te attenderen, kan de apotheek een gele sticker op het zelfzorgmiddel plakken met de tekst "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Vraag uw apotheker om advies!" U kunt de lijst gebruiken om na te gaan voor welke zelfzorgmiddelen medicatiebewaking nodig is.

KennisTests over zelfzorgmiddelen

De begeleiding bij het gebruik van vrij verkrijgbare geneesmiddelen is een belangrijke taak van het apotheekteam. Zij kunnen patiënten wijzen op mogelijke problemen bij gebruik van zelfzorgmiddelen, helpen een goede keuze te maken of doorsturen naar een arts. De KNMP biedt meerdere KennisTests over zelfzorgmiddelen.

Open link

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl