Vragen en antwoorden over HCT

Bekijk hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen over hydrochloorthiazide (HCT).

Vragen en antwoorden CBG

Het CBG heeft via haar website een Q&A beschikbaar gesteld voor patiënten en zorgverleners.

Antwoorden op vragen over verhoogd risico op huidkanker bij gebruik HCT

Vragen en antwoorden KNMP

  • Laatste aanpassing: 15 november 2018, 10.00 uur

Moet ik al mijn HCT-gebruikende patiënten informeren?

Het CBG adviseert zorgverleners niet om alle HCT-gebruikende patiënten proactief te informeren. Maar wel om bij patiëntencontact de patiënt op de hoogte te stellen. U kunt patiënten verwijzen naar de informatie op de website van het CBG. Op deze website staat ook een informatiekaart met adviezen en waarschuwingen voor HCT-gebruikers. Deze informatiekaart kunt u uitprinten en meegeven aan patiënten.

Stelt de KNMP een patiëntenbrief op?

Het CBG heeft patiënteninformatie opgesteld in de vorm van een informatiekaart. Deze is te downloaden via de CBG-website.

Welke alternatieven zijn er?

Alhoewel voor de andere thiazidediuretica het risico op huidkanker niet is onderzocht dan wel niet is aangetoond, veroorzaken ook zij fotosensibiliteit. Als alternatieven voor de behandeling van hoge bloeddruk zijn verschillende andere klassen van bloeddrukverlagende medicijnen beschikbaar. Bespreek samen met de voorschrijver welk alternatief het meest geschikt is voor de individuele patiënt. 

Welke wetenschappelijke publicatie betreft het?

Een Deens onderzoek (Pedersen, 2018) concludeert dat patiënten die hydrochloorthiazide (HCT) gebruiken, een verhoogd risico hebben op het krijgen van basaal celcarcinoom of plaveiselcelcarcinoom. Beide huidkankers worden Non-Melanoma-Skin Cancer (NMSC) genoemd. Deze huidkankers zaaien niet uit en zijn goed behandelbaar.

Samenvatting onderzoek
In het onderzoek werden van de 1.430.833 gevallen, 71.533 gevallen van basaalcelcarcinoom ontdekt. Van de 172.462 gevallen werden 8629 gevallen van plaveiselcelcarcinoom ontdekt.

Basaalcelcarcinoom
2,7% van de mensen die basaalcelcarcinoom ontwikkelde, had cumulatief 50 gram of meer HCT gebruikt. Dit komt overeen met 25 mg HCT gedurende 5,5 jaar. In de controlegroep, die geen basaalcelcarcinoom ontwikkelde, gebruikte 2,1% HCT.

Plaveiselcelcarcinoom
10% van de mensen die plaveiselcelcarcinoom ontwikkelden, had cumulatief 50 gram of meer HCT gebruikt. Dit komt overeen met 25 mg HCT gedurende 5,5 jaar. In de controlegroep, die geen plaveiselcelcarcinoom ontwikkelde, gebruikte 2,8% een HCT.

Bekijk hier het artikel van Pedersen (april 2018) Bekijk hier de review in Huisarts en Wetenschap (mei 2018)

Hoe zijn apothekers geïnformeerd?

Apothekers zijn maandagmiddag 29 oktober vooraf geïnformeerd middels een KNMP-ledenbericht. Dinsdagochtend 30 oktober heeft het CBG haar berichtgeving op de CBG-website gepubliceerd. De KNMP heeft op hetzelfde moment een nieuwsbericht online gezet met verwijzing naar de CBG-berichtgeving.

 

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl