Geneesmiddelvervalsing

Vervalste geneesmiddelen bevatten vaak een afwijkende hoeveelheid werkzame stof of zelfs een ander werkzaam bestanddeel. Sommige vervalsingen bevatten geen actief bestanddeel. Vervalste geneesmiddelen zijn vaak nauwelijks van het origineel te onderscheiden. Twijfelt u over de echtheid van een bepaald geneesmiddel? Hieronder leest u wat u kunt doen.

Rol apotheker bij vervalsing

Herken vervalste medicijnen. Let op:

  • de verpakking: de bedrukking kan fletser van kleur zijn, en eventuele hologrammen zijn soms vager dan bij het origineel;
  • de tekst: er kunnen spelfouten voorkomen in de opdruk van de verpakking of in de tekst van de bijsluiter, of er is een afwijkend lettertype gebruikt;
  • het chargenummer: batchnummers kunnen anders zijn dan bij het origineel.

Ook is het verdacht als geblisterde tabletten ineens los in de verpakking zitten.

Advies aan patiënt

Twijfelt uw patiënt over de echtheid van zijn medicatie, bijvoorbeeld omdat deze niet werkt of er anders uitziet? Neem klachten altijd serieus en informeer naar de herkomst van het geneesmiddel. Meer dan de helft van de medicijnen die gekocht zijn via internet zijn vervalst. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontwikkelde de website Internetpillen.nl om burgers hierover voor te lichten.

Koop in via betrouwbare kanalen

Voorkom dat vervalste medicatie via uw apotheek bij de patiënt terechtkomt. Koop daarom in via betrouwbare distributiekanalen en vermijd riskant inkoopgedrag. Onverwachte aanbiedingen via de telefoon of via onbekende tussenpersonen kunnen financieel aantrekkelijk lijken, maar treed ze met groot wantrouwen tegemoet.

Vervalsing melden

Sluit een verdenking van vervalste geneesmiddelen altijd kort met de leverancier. De fabrikant zelf is de enige die kan bewijzen of het al dan niet om vervalste geneesmiddelen gaat. Bekende vervalsingen meldt de fabrikant bovendien vaak op zijn website. Meld verdachte gevallen ook per e-mail aan het meldpunt van de .

Lees de LNA-mededeling

De LNA-mededeling 'Vervalste medische producten' op de KNMP Kennisbank geeft u meer informatie over vervalste geneesmiddelen. In deze LNA-mededelingen treft u ook een beslisschema hoe te handelen.

Contact

Helpdesk LNA
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 70 lna@knmp.nl