Verspilling

Verspilling zet de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg onder druk. De Nederlandse overheid pakt daarom verspilling stevig aan. Ook u speelt een rol in het voorkomen van verspilling van genees -en hulpmiddelen; onder andere door te werken aan goed medicijngebruik en de door u ervaren verspilling te melden bij het Meldpunt.

Verspilling in de zorg is een breed begrip. Er is sprake van verspilling als er zorgkosten worden gemaakt, die de patiënt uiteindelijk niets oplevert. Voorbeelden van verspilling zijn zorgtrajecten onnodig inzetten, het moeten verwerken van teveel papierwerk of nieuwe hulpmiddelen aanschaffen terwijl de huidige nog prima functioneren. Het niet (volledig) gebruiken van afgeleverde geneesmiddelen is echter een van de voornaamste oorzaken van verspilling in de zorg.

Goed medicijngebruik

De oorzaak van verspilling van medicijnen is met name het onjuist gebruik ervan. Afhankelijk van het medicijn stopt zo’n 80 % van de patiënten te vroeg met de farmaceutische behandeling. U kunt een belangrijke bijdrage leveren aan een effectieve en doelmatige inzet van geneesmiddelen. Door de medicatie zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele patiënt, ontstaat er minder ruimte voor verspilling. Ook de medicatiebeoordeling kan bij patiënten leiden tot verminderd medicijngebruik en een bijdrage leveren aan het tegengaan van verspilling.

Het verhogen van therapietrouw draagt bovendien bij aan goed medicijngebruik. Door de therapietrouw van uw patiënt te verbeteren, helpt u verspilling van geneesmiddelen terug te dringen.

Bekijk hoe u therapietrouw bevordert

Het doelmatig inzetten van medicijnen kent een aantal knelpunten, waaraan u weinig doet. Zo valt de medicatiebeoordeling onder het eigen risico van de patiënt. De patiënt kan om financiële redenen afzien van zorg die juist zou kunnen ondersteunen in het goed gebruik van medicijnen. Ook werken continue wijzigingen in de geneesmiddelen de therapie-ontrouw van een patiënt en dus verspilling in de hand. De KNMP werkt hard aan het wegnemen van deze knelpunten, zodat u uw apothekersrol optimaal kunt invullen.

Hergebruik niet dé oplossing

Teruggebrachte medicijnen worden vernietigd. U kunt ze niet opnieuw aan een patiënt meegeven omdat u de veiligheid ervan niet meer kunt garanderen. U heeft immers geen bewijs van een juiste opslag van de medicijnen bij de patiënt waardoor heruitgifte grote risico’s met zich mee kan brengen. Deze risico’s zijn onder de huidige wetgeving uw verantwoordelijkheid.

Uit onderzoek blijkt dat vooral dure geneesmiddelen verantwoordelijk zijn voor de economische waarde van de verspilling. Het hergebruik van deze duurdere middelen zou mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van verspilling. De Universiteit van Utrecht (UU) heeft een onderzoek verricht naar de randvoorwaarden waarbinnen hergebruik mogelijk zou kunnen worden gemaakt.

Meld de verspilling

Deel uw ervaringen met verspilling via een meldpunt. Op ZorgWijzer staan alle beschikbare meldpunten in de zorg.

ZorgWijzer

Open link

Programma Verspilling in de zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en diverse zorgpartijen willen met het programma ‘Verspilling in de zorg’ verspilling tegengaan. In de cure, de langdurige zorg en de genees- en hulpmiddelen zijn partijen samen met VWS bezig met het in kaart brengen van oplossingen om verspilling in de zorg aan te pakken. De KNMP maakt deel uit van dit programma en helpt mee in het vinden van oplossingen voor verspilling van genees- en hulpmiddelen.

Programma Verspilling in de zorg

Open link

Contact

Helpdesk LNA
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 70 lna@knmp.nl