PrEP-medicatie

Sinds augustus 2019 mogen GGD’en Pre-ExpositieProfylaxe (PrEP) uitgeven aan mensen met een verhoogd risico op hiv. PrEP-medicatie via de apotheek blijft voor iedereen toegankelijk en wordt steeds vaker afgeleverd. Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP heeft daarom een aantal aandachtspunten onder elkaar gezet.

PrEP-medicatie is sinds 2016 geregistreerd in Nederland en wordt gebruikt door HIV-negatieve personen ter voorkoming van een HIV-infectie.

Recept herkennen

Een recept voor PrEP wordt niet vergoed. Een recept voor PrEP emtricitabine/tenofovir disoproxil 200 mg/245 mg 1 tablet 1x per dag, is te onderscheiden van een recept voor de behandeling van een HIV-infectie door:

  • Bij PrEP wordt alleen het combinatiepreparaat emtricitabine/tenofovir disoproxil 200 mg/245 mg gegeven, zonder andere HIV-medicatie. Het recept kan van een GGD, SOA-poli of een huisarts komen;
  • Bij behandeling van HIV-infectie wordt emtricitabine/tenofovir disoproxil 200 mg/245 mg altijd gecombineerd met een integraseremmer (zoals dolutegravir), een non-nucleoside reverse transcriptase-remmer (NNRTI, meestal efavirenz of rilpivirine) of een gebooste HIV-proteaseremmer (meestal atazanavir of darunavir). Dit recept komt meestal uit het ziekenhuis. 

Gebruik PrEP

Volgens de richtlijn PrEP kan PrEP, naast continu 1 tablet 1x per dag, ook intermitterend 'rondom seks' worden gebruikt:

  • De dosering is dan 2 tabletten tegelijkertijd, tussen 24 uur en 2 uur voorafgaand aan de seks;
  • Vervolgens 1 tablet 24 uur (+/- 2 uur) na de eerste inname en nogmaals 1 tablet 24 uur (+/- 2 uur) later;
  • In totaal worden dan 4 tabletten geslikt.

Negatieve HIV-status

Bij elk recept moet de negatieve HIV-status door de voorschrijver worden bevestigd met een gecombineerde antigeen/antilichaam HIV-test (zogenaamde vierde generatie combotest); de HIV-zelftest is niet geschikt vanwege een langere windowperiode van 2 tot 3 maanden.

Afleveren PrEP

Informatie op het recept die nodig is voor het afleveren van PrEP:

  • Indicatie PrEP;
  • Nierfunctie: bij eerste recept < 1 maand oud ten opzichte van afleverdatum, bij vervolgrecept in eerste 6 maanden < 3 maanden oud, bij langer dan 6 maanden < 6 maanden.

De maximale duur van afleveren bij dagelijks gebruik is 30 dagen bij het eerste recept, door controle van de nierfunctie. Vervolgens kan telkens voor 90 dagen worden afgeleverd vanwege de driemaandelijkse HIV- en SOA-test door de voorschrijver.

Bij het afleveren moet worden gelet op de houdbaarheid. Sommige producten zijn na openen van de pot (met 30 tabletten) nog maar maximaal 1 maand houdbaar.

Advies voor medicatiebewaking

De volgende adviezen zijn opgesteld voor de medicatiebewaking:

  • Elke 3 maanden moet een HIV-test worden afgenomen, daarom wordt afgeraden om herhaalrecepten voor te schrijven;
  • Bij een creatinineklaring lager dan 50 ml/min wordt PrEP door de fabrikant niet aanbevolen; 
  • Het advies is om bij PrEP de medicatiebewaking op ‘chronisch’ te zetten omdat niet altijd duidelijk is hoe lang met bijvoorbeeld 30 tabletten wordt gedaan.

Overzicht preparaten PrEP

Apotheker-onderzoeker Piter Oosterhof stelde in februari 2020 een overzicht van de beschikbare preparaten bij PrEP op, met onder andere informatie over de leverancier, de prijs en de houdbaarheid na openen. 

Bekijk de tabel

Zorgpad PrEP

Het Radboudumc heeft een zorgpad opgesteld. Dit zorgpad is een houvast voor apothekers, en wordt in ieder geval gevolgd in het Radboudumc. Dit zorgpad kan ook door openbaar apothekers worden gebruikt als voorbeeld voor de te leveren zorg.

Bekijk het zorgpad van het Radboudumc

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl