Off-label

Het voorschrijven (en gebruik) van een geneesmiddel buiten de registratietekst noemen we 'off-label voorschrijven'. Bijvoorbeeld in een andere dosering of voor een andere indicatie dan waarvoor ze zijn geregistreerd. Maar ook het voorschrijven voor patiëntengroepen die - vanwege onderliggend lijden, gebruik van co-medicatie, of leeftijd - het geneesmiddel volgens de registratietekst niet zouden mogen gebruiken, valt onder het begrip off-label voorschrijven.

Omvang van 'off-label' voorschrijven

Er wordt veel off-label voorgeschreven. Naar schatting is 50% van de voorschriften off-label. Voor Nederland zou het dan gaan om 60 miljoen voorschriften per jaar. Bij bepaalde patiëntengroepen, zoals neonaten, loopt dat percentage op tot 90%.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl